Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Valda Eilande šodien, 29. jūlijā nosūtījusi atbildi mācītāja Leonīda Pastuhova advokātam Didzim Šmitiņam sakarā ar viņa 5. jūlijā rakstīto „atkārtoto blakus sūdzību”. Rīgas apgabaltiesa L. Pastuhovu 2004. gada 22. novembrī atzina par vainīgu krāpšanā lielā apmērā un piesprieda viņam brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem. L. Pastuhova lietu apelācijas kārtībā Augstākā tiesa skatīs 3. oktobrī.

V. Eilande uzskata, ka Senāta Krimināllietu departamentam nav juridiska pamata šīs blakus sūdzības skatīšanai. Taču turpat V. Eilande arī norāda, ka Latvijas Kriminālprocesa kodekss paredz iespēju atkārtoti lūgt apelācijas instances tiesu, kuras lietvedībā atrodas L. Pastuhova krimināllieta, grozīt L. Pastuhovam drošības līdzekli.

Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja p.i. advokātam Šmitiņam izskaidrojusi, ka Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis P. Opincāns 2005.gada 21.jūnija atbildē uz iepriekšējo iesniegto blakus sūdzību pareizi norādījis, ka 2005.gada 27.aprīļa lēmums nav pārsūdzams Latvijas KPK 222.1 panta kārtībā.

V. Eilande norāda arī, ka advokāta 2005.gada 5.jūlija sūdzībā minētā atsauce uz Kriminālprocesa kodeksa 237., 440. un 465. pantu nav pamatota. Spēkā esošais kriminālprocesa likums neparedz Latvijas KPK 444.2 panta kārtībā pieņemta lēmuma pārsūdzēšanu daļā par lūguma noraidīšanu grozīt drošības līdzekli.

Tā kā Šmitiņš savu 2005.gada 5.jūlija sūdzību bija nosaucis par blakus sūdzību, kas iesniegta atkārtoti ”par drošības līdzekļa apcietinājums grozīšanu izskatīšanu”, tāpēc tā vispirms nonāca Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā. Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis šo dokumentu izvērtēja, un, atzīstot, ka advokāta kļūdas dēļ tas nav uzskatāms par procesuālu dokumentu, to 28. jūlijā pārsūtīja Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājam izskatīšanai kā vienkāršu, ne procesuālu sūdzību.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 9287367