Ceturtdien, 31. augustā kolēģu un draugu lokā savu 60 gadu jubileju svinēja Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Pāvels Gruziņš.

Pateicībā par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas attīstībā, tieslietu ministrs Guntars Grīnvalds jubilāram pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstu.

P.Gruziņa sveicēju lokā bija ne tikai kolēģi Augstākajā tiesā, bet arī Ģenerālprokurors Jānis Maizītis un citi prokuratūras darbinieki, apgabaltiesu pārstāvji un advokāti.

Tiesneša darbam P.Gruziņš veltījis 28 gadus. Sākotnēji viņš strādājis Rīgas pilsētas Maskavas rajona tautas tiesneša un Limbažu rajona tautas tiesas priekšsēdētāja amatos. No 1986. gada līdz pat šodienai viņš strādā Augstākajā tiesā.
Līdzās tiešajiem pienākumiem P.Gruziņš pilda arī Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa pienākumus.

Kā jurists ar plašām teorētiskajām zināšanām un lielu praktiskā darba pieredzi P.Gruziņš piedalījies vairākās likumprojektu izstrādāšanas darba grupās (Krimināllikums, Kriminālprocesa likums, Sodu izpildes kodekss, Amnestijas likums u.c.). Viņš regulāri piedalās Saeimas Juridiskās komisijas un Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas darbā, kas saistīts ar dažādu grozījumu un papildinājumu apspriešanu krimināltiesību un procesa jomā.
P.Gruzinš aktīvi iesaistījies arī Latvijas Republikas jauno tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanā, lasa lekcijas un vada semināru nodarbības Tiesnešu mācību centrā, piedalās rajonu un apgabaltiesu tiesnešu semināros, kā arī ir vairāku publikāciju autors par dažādiem krimināltiesību un procesa jautājumiem. P.Gruziņš devis nozīmīgu ieguldījumu tiesiskās kārtības stiprināšanā un vienotas tiesu prakses veidošanā Latvijā.Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367