Ar lielu aizkavēšanos, kas saistīta ar krājuma sagatavošanu, beidzot pie lasītājiem nonācis Augstākās tiesas Senāta 2010. gada nolēmumu apkopojums. Kārtējo nolēmumu krājumu Latvijas Republikas Augstākā tiesa sagatavojusi sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību "Tiesu namu aģentūra".

Krājumā izlases kārtībā apkopoti visu Senāta departamentu – Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta – 2010.gada juridiski nozīmīgākie nolēmumi. Tas sniedz ieskatu Senāta darbā kopumā, ļauj salīdzināt katra departamenta tiesu praksi, kā arī novērtēt tiesu prakses attīstību visās tiesību jomās.

Publicēšanai krājumā atlasīti nolēmumi, kuriem ir būtiska nozīme gan vienveidīgā tiesību normu interpretācijā un piemērošanā, gan tiesu prakses saskaņotības un attīstības veicināšanā. Tāpat ņemta vērā tiesā izskatīto lietu un tiesas atziņu nozīme un aktualitāte plašākam interesentu lokam – jo īpaši tiesību zinātnieku un praktizējošo juristu auditorijai. Visos krājumā publicētajos Senāta departamentu nolēmumos ietvertās tiesas atziņas ir judikatūra.

Katru Senāta departamenta nolēmumu daļu nosacīti var uzskatīt par atsevišķu grāmatu, kas dod vispārēju pārskatu par katra departamenta darbu 2010. gadā un sniedz ieskatu konkrētu lietu izskatīšanas laikā aktualizētos jautājumos, kuri ir svarīgi gan tiesai, gan sabiedrībai taisnīgas tiesas nodrošināšanai.

Katrai grāmatas nolēmumu daļai ir savs izvērsts satura rādītājs, kā arī anotācija daļas sākumā. Tāpat katrai daļai atsevišķi ir izveidoti vairāki rādītāji, kuri pēc dažādiem kritērijiem palīdz atrast interesējošo nolēmumu vai tiesas atziņu.

Krājuma veidošanā piedalījušies senatori Veronika Krūmiņa, Edīte Vernuša un Pēteris Dzalbe, senatoru palīgi Agris Dreimanis, Nora Magone un Judikatūras nodaļas konsultante Zinaīda Indrūna.

Tiesu namu aģentūras e-kioskā Senāta nolēmumu krājuma cena 32,50 Ls. Tas nopērkams arī Tiesu namu aģentūras grāmatu kioskā Rīgas apgabaltiesas ēkā Brīvības bulvārī 34, 1. stāvā, kā arī citās grāmatnīcās.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211