Latvijas Senāta simtgades gadā Augstākā tiesa piedāvā skatīties filmu “Senatori”, kas ir stāsts par trīsdesmit Latvijas senatoriem – kasācijas instances tiesnešiem Latvijas brīvvalsts pirmajā posmā no 1918. līdz 1940.gadam.

Augstākā tiesa aicina senatoru dzimto vietu pašvaldības uz sadarbību, izzinot un godinot savu novadnieku – Latvijas Senāta senatoru – dzīves un devumu Latvijas valstij. Tāpat Augstākā tiesa labprāt atsauksies aicinājumam rādīt filmu citās vietās, kas bijušas nozīmīgas senatoru dzīvēs, arī augstskolās, tiesās un citur.

Filma “Senatori” ir stāsts par spēcīgiem juristiem un daudzpusīgām personībām, kas ar savām zināšanām un darbu veidoja Latvijas valsti un palika tai uzticīgi arī pēc neatkarības zaudēšanas, gan mirstot izsūtījumā, gan gadu desmitus trimdā strādājot Latvijas labā. Tas ir stāsts par Latvijas vēsturi, tieslietām un mīlestību. Senatori mīlēja savu valsti, savu darbu un savas ģimenes.

Taču tas nav tikai stāsts par vēsturi, bet arī par pēctecību un šodienu. Senatoru dzīves turpina viņu bērni, mazbērni un mazmazbērni, un viņu stāstītie dzimtu stāsti ir filmas emocionālā vērtība. Paldies senatora Jāņa Skudres meitām Gaidai Skudrei un Balvai Gūtmanei, Jāņa Ankrava mazmeitai Sigmai Ankravai, senatora Mintauta Čakstes mazmeitai Kristīnei Čakstei, senatora Augusta Rumpētera mazmeitai Ritai Laimai Bērziņai, senatora Teodora Bergtāla mazmazmeitai Ilonai Niedrei un Pētera Stērstes māsas mazmeitai Annai Velēdai Žīgurei.

Latvijas Senāta darbu un tradīcijas turpina Augstākā tiesa, un tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs saka: tā nav plauktos nolikta vēsture. Atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas pirmais priekšsēdētājs Gvido Zemrībo senatorus sauc par Latvijas zelta fondu.

Filmas eksperti ir Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits un Latvijas Universitātes docents, Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks Jānis Pleps. Savās atziņās dalās arī Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāji Edīte Vernuša, Veronika Krūmiņa un Pēteris Dzalbe, konsultante Zinaīda Indrūna, bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns un senators Kalvis Torgāns, Latvijas Centrālās padomes memoranda piemiņas fonda priekšsēde Ieva Kvāle, trimdas latviešu sabiedriskais darbinieks Uldis Grava, Kuldīgas novada muzeja speciāliste Jolanta Mediņa.

Filmā izmantoti Augstākās tiesas muzeja materiāli, Latvijas Kara muzeja, Kuldīgas novada muzeja, Skrundas televīzijas un senatoru dzimtu arhīvu materiāli.

Filmu Augstākā tiesa veidojusi sadarbībā ar SIA “Kursas TV”.

Par filmas noskatīšanās iespējām, apmeklējot Augstāko tiesu, kā arī par sadarbības piedāvājumiem filmas demonstrēšanai ārpus tiesas sazināties ar Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļu.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211