Aizvadītajā nedēļā Augstākās tiesas priekšsēdētājs un Senāta departamentu priekšsēdētāji, kā arī Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas pārstāvji bija devušies pieredzes vizītē uz Slovēniju un Horvātiju.

Augstākās tiesas delegācija Slovēnijā tikās ar Augstākās tiesas kolēģiem, Tiesnešu apmācības centra pārstāvjiem, Cilvēktiesību ombuda biroja pārstāvjiem, kā arī apmeklēja Slovēnijas parlamentu.

Slovēnijas Augstākajā tiesā tika demonstrēta iekšējā tiesas darba dokumentu aprites sistēma, pārrunāti ar elektronisko dokumentu apriti saistīti jautājumi un apspriesti problēmu risinājumi. Slovēnijas Augstākā tiesa nodrošina visas tiesu sistēmas administrāciju, tāpēc elektronisko lietu aprites un inovāciju jautājumos tai ir centrālā loma. Slovēnijas Augstākā tiesa 2019.gadā ieguva Tieslietu kristāla svaru balvu (Crystal Scales of Justice Prize) par inovācijām tieslietu sektorā.

Papildus tam Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs kā Tieslietu padomes priekšsēdētājs tikās ar Slovēnijas Tieslietu padomes priekšsēdētāju, lai pārrunātu aktualitātes tieslietu sektorā.

 

Savukārt Horvātijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Senāta departamentu priekšsēdētāji un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas pārstāvji tikās ar Horvātijas Augstākās tiesas kolēģiem, Tiesnešu apmācības centra pārstāvjiem, kā arī Horvātijas parlamenta Juridiskās komitejas pārstāvjiem.

Augstākajā tiesā papildus vispārīgiem jautājumiem īpaši tika pārrunāti tiesu prakses vienādošanas jautājumi, īpaši ņemot vērā, ka Horvātijā ir salīdzinoši sadrumstalota ar specializētajām tiesām. Atsevišķi tika aplūkoti jautājumi par likumu grozījumu ietekmi uz tiesu darba efektivitāti.

Horvātijas parlamentā tiekoties ar Juridiskās komitejas vadītāju un viņa vietnieku, tika diskutēti tiesu varas un parlamenta sadarbības jautājumi, piemēram, ikgadējais Augstākās tiesas priekšsēdētāja ziņojums par aktualitātēm, kā arī likumdevēja un tiesu dialogs likumu grozījumu izstrādes procesā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs kā Tieslietu padomes priekšsēdētājs tikās arī ar Horvātijas Tieslietu padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieci. Pārrunāti tiesu neatkarības jautājumi, jo īpaši budžeta veidošanas procesā, kā arī tieslietu padomju nepieciešamība pēc resursiem to funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211