Vācijā nācis klajā apjomīgs pētījums par kaitējuma atlīdzības praksi Eiropā. Grāmatā, kuras kopējais apjoms ir 1175 lappuses, apkopoti 26 valstu būtiskie spriedumi par 27 kaitējuma atlīdzības lietu kategorijām.

Lietu kategorijas izraudzītas atbilstoši programmai, ko pirms četriem gadiem piedāvāja pētījuma galvenais koordinators – Austrijas Zinātņu akadēmijas Deliktu tiesību institūts – un akceptēja no projekta dalībvalstīm uzaicinātie eksperti, tostarp no Latvijas Augstākās tiesas senators profesors Kalvis Torgāns.

Savāktie kazusi atspoguļo lielu daudzveidību, arī to, ka ne visās valstīs ir bijušas konkrētas tiesu lietas par kaitējuma atlīdzību, piemēram, sakarā ar sabojātām brīvdienām, zaudētām iespējām, negribētu bērna dzimšanu, zaudētu sponsoru, personiski vērtīgas lietas iznīcināšanu u.c. Tātad pētījums var palīdzēt Latvijas tiesām gadījumos, kad nāksies sastapties ar citās valstīs jau vērtētiem īpašiem deliktu veidiem.

Šī grāmata ir otrā sērijā „Eiropas deliktu tiesību apkopojums” (pirmā bija par cēlonisko sakaru deliktos 2007. gadā, kuras sagatavošanā arī piedalījās K.Torgāns). Grāmatas zinātniskie redaktori paveikuši lielu sistematizācijas un rediģēšanas darbu, nemazinot katra autora ieguldījuma nozīmīgumu.

 

Grāmatas nosaukums oriģinālā: Digest of European Tort Law. Volume 2: Essential cases on Damage. B.Winiger, H.Koziol, B.A.Koch, R.Zimmermann (eds). De Gruter.2011.

Par iegādes iespējām skatīt šeit: http://www.amazon.co.uk/Digest-European-Tort-Law-Essential/dp/3110248484 vai http://www.kriso.lv/Digest-European-Tort-Law-Essential-Cases/db/9783110248487.html

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 2865221