6.-8. novembrī Strasbūrā notiek Eiropas Tiesnešu konsultatīvās padomes (CCJE) 20. plenārsēde un CCJE 20. gadskārtai veltīta svinīgā konference. Tajā piedalās Augstākās tiesas senatore Aija Branta, kas ir Latvijas pārstāve CCJE.

Plenārsēdē dalībnieki sniegs ziņojumus par pasākumiem, kuros piedalījušies kā CCJE pārstāvji un prezentējuši CCJE darbu. Tiks apspriests CCJE jaunākais viedoklis Nr.22 „Tiesnešu palīgu loma”.

Plenārsēdē lems par CCJE prezidenta un viceprezidenta iecelšanu 2020. gadam, tiks iecelti arī CCJE biroja locekļi 2020. un 2021. gadam, kā arī apspriesti citi ar darba organizēšanu saistīti jautājumi.

Svinīgā ceremonija par godu CCJE 20. gadadienai norisināsies 8. novembrī. To vadīs un ievadvārdus teiks CCJE prezidents un Horvātijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Duro Sessa. Plānota viedokļu apmaiņa tādos jautājumos kā Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse attiecībā uz tiesnešu neatkarības situāciju, CCJE ieguldījums Eiropas Cilvēktiesību tiesas darbā un atziņās.

Eiropas Tiesnešu konsultatīvo padomi (CCJE) 2000. gadā nodibināja Eiropas Padomes Ministru komiteja. CCJE galvenais uzdevums ir stiprināt Eiropas tiesnešu lomu tiesiskās valstīs. CCJE ir padomdevēja institūcija jautājumos par tiesnešu neatkarību, objektivitāti un kompetenci, tā akcentē tiesu varas būtisko lomu demokrātiskā sabiedrībā. CCJE ir pirmā institūcija starptautiskā organizācijā (Eiropas Padomē), kuras sastāvā ir tikai tiesneši, līdz ar to tā ir unikāla Eiropas līmeņa institūcija.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396