Pirmdien, 30. maijā, izsakot pateicību Senāta Krimināllietu departamenta senatorei Astrīdai Kazārovai par ieguldīto darbu, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns viņai pasniedza augstāko tiesas apbalvojumu – Atzinības rakstu. A. Kazārova senatora pienākumus vairs nepildīs, jo ir nolēmusi doties pensijā.

Augstākajā tiesā A. Kazārova sāka strādāt 1969. gadā par vecāko konsultanti. Gadu vēlāk viņu ievēlēja par Rīgas pilsētas Ļeņingradas rajona tautas tiesas tiesnesi. Savukārt 1976. gadā A.Kazārova atgriezās Augstākajā tiesā – nu jau kā tiesnese. Par Senāta Krimināllietu departamenta senatori viņu apstiprināja 1995. gada oktobrī.

A. Kazārova vairākkārt ievēlēta par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli. No 1995. gada līdz 1998. gadam Latvijas tiesnešu mācību centrā senatore vadīja nodarbības „Tiesas spriedums krimināllietā”, kā arī regulāri piedalījās apgabaltiesu Krimināllietu kolēģijas tiesnešu semināros. Viņa aktīvi piedalījās arī vairākos semināros Rīgā un Kopenhāgenā, ko rīkoja Dānijas valsts administratīvā skola un Eiropas Savienības organizācijas.

No 1996. gada aprīļa līdz 1997. gada janvārim senatore piedalījās Kriminālprocesa kodeksa izstrādāšanā, kā arī darba grupā, kas sagatavoja noteikumu projektu par zaudējumu atlīdzināšanas kārtību un apmēriem personām, kuras nelikumīgi sauktas pie kriminālatbildības un notiesātas vai pret kurām nelikumīgi piemērots apcietinājums kā drošības līdzeklis.

Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš senatori raksturo kā augsti kvalificētu tiesnesi ar labām profesionālajām zināšanām un praktiskām darba iemaņām. Viņas sastādītie procesuālie dokumenti ir konkrēti un loģiski, ar precīzu juridisko pamatojumu.