Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa 25. septembrī piedalās Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas 20 gadu jubilejas kolokvijā Luksemburgā.

Kolokvija pamattēmas ir „Tiesvedības kvalitāte” un „Tiesas pieejamība”.

Jubilejas pasākumā piedalās visu 27 dalībvalstu Augstāko tiesu tiesneši, valdību pārstāvji, profesori, zinātnieki un Eiropas institūciju pārstāvji, kā arī starptautisku organizāciju, piemēram, Pasaules Tirdzniecības organizācijas un Starptautiskās Krimināltiesas pārstāvji.

Lai nodrošinātu tiesību ievērošanu, izpratni un vienveidīgu piemērošanu visās Eiropas Kopienu dalībvalstīs, 1952. gadā tika izveidota Eiropas Kopienu tiesa (EKT), kuras sastāvā ir arī Pirmās instances tiesa, dibināta 1988. gadā, un Civildienesta tiesa, dibināta 2004. gadā. EKT galvenais uzdevums ir vienveidīgi interpretēt Kopienu tiesības un lemt par to spēkā esamību. Pirmās instances tiesa tika radīta ar mērķi, lai uzlabotu pilsoņu tiesisko aizsardzību un pārņemtu daļu kompetences no Eiropas Kopienu tiesas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211