Ministru kabinetā 13. martā apstiprināti „ad hoc” tiesneši no Latvijas Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Sarakstā iekļautas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores Jautrīte Briede un Dace Mita, kā arī Satversmes tiesas tiesnese Kristīne Krūma un Rīgas Juridiskās augstskolas prorektors Mārtiņš Mits.

„Ad hoc” tiesnešu no Latvijas atlasi veica atlases komisija, kuras sastāvā bija likumdevējvaras, izpildvaras un tiesu varas pārstāvji, kā arī pārstāvji no akadēmiskās vides. Izsludinātajā atklātajā konkursā savas kandidatūras bija pieteikuši astoņi pretendenti.

"Ad hoc" tiesnesis piedalās lietas izskatīšanā Eiropas Cilvēktiesību tiesā gadījumos, kad pastāvīgais tiesnesis no līgumslēdzējvalsts nevar piedalīties lietas izskatīšanā. Atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai "ad hoc" tiesnesi no attiecīgās līgumslēdzējvalsts iepriekš iesniegta saraksta izvēlas ECT priekšsēdētājs.

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211