Latvijas tiesnešu konferences, kas notika 20.maijā, pamattēma bija par tiesas neatkarību demokrātiskas sabiedrības interesēs. Par tiesnešu pašpārvaldes lomu tiesu neatkarības stiprināšanā runāja gan Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, gan tiesnešu pašpārvaldes institūcija pārstāvji, tostarp senatores Dzintra Balta un Rudīte Vīduša.

Dzintra Balta, Tiesnešu atlases komisijas priekšsēdētāja, runāja par tiesnešu atlases un karjeras virzības aktuālajiem jautājumiem. Pirmā aktuālitāte – par likumdevēja ietekmi tiesnešu karjeras virzībā, ko saasinājis Saeimas balsojums neapstiprināt Augstākās tiesas senatora amatā Satversmes tiesas bijušo priekšsēdētāju. Tas tiek vērtēts kā signāls tiesneša neatkarības apdraudējumam, tādēļ jautājums, par ko jādomā, – vai ļaut demokrātijai nobriest, veidojot dialogu ar likumdevēju, vai pilnveidot esošo tiesnešu amatā apstiprināšanas kārtību, Saeimai dodot tiesības tikai tiesneša iecelšanas amatā pirmajam solim, bet pēc tam par apstiprināšanu uz mūžu pilnvarojot lemt Tieslietu padomi.

Runājot par Tiesnešu atlases jauno kārtību, kas darbojas kopš 2020.gada,  komisijas priekšsēdētāja ar faktiem un salīdzinājumiem kliedēja mītu, ka jaunā atlase ir ilga un nedod gaidīto rezultātu. Taču vairāk akcentēja jaunās atlases saturu un kritērijus, caur kuriem tiesu sistēmai jāspēj atlasīt visprofesionālākos kolēģus, kas būs nākotnes tiesneši. Šos kritērijus, kas aptver neatkarīgas valsts tiesnesim nepieciešamās gan profesionālās, gan sociālās un personīgās prasmes, Dzintra Balta ieteica lasīt arī jau esošajiem tiesnešiem profesionālās pašapziņas stiprināšanai un izmantot kā pašanalīzes rīku, novērtējot savas stiprās un vēl pilnveidojamās kompetences. Senatore uzsvēra, ka kompetenču apraksts raksturo ideālo tiesnesi, bet saprotami, ka visas kvalitātes nevar izpausties visos tiesnešos vienādi, tādēļ ideālo tiesnesi veido viss tiesnešu korpuss kopumā, viens otru papildinot, mijiedarbojoties savstarpēji mācoties un sadarbojoties. Tādēļ aicināja tiesnešus arī aktīvi piedalīties tiesnešu atlases pilnveidošanā un jauno kolēģu atbalstā, lai tiesu sistēmā vienmēr būtu īsti profesionāļi īstajā vietā, kas ļautu lepoties ar labi padarītu darbu sabiedrības un valsts kopējam labumam.

Savukārt senatore Rudīte Vīduša, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle, runāja par tiesnešu kvalifikācijas un darba rezultātu novērtēšanas aktuālajiem jautājumiem. Senatore dalījās pārdomās par secinājumiem, kas radušies, vērtējot kolēģu darbu gan kārtējā, gan ārpus kārtas novērtēšanā. Viņa rosināja ar dziļāku izpratni domāt par vienmēr aktuālajiem jēdzieniem tiesnešu profesijā – pakļautību tikai likumam un tiesību satura izpratni, kā arī tiesnešu profesionālās izaugsmes plašāku būtību un nozīmi. Profesionalitāte rada pārliecību par savu lēmumu kvalitāti, un tas stiprina to profesionālo mugurkaulu, kas ļauj tiesnesim būt patiesi neatkarīgam – uzsvēra senatore.

Par tiesnešu ētikas aktuālajiem jautājumiem konferencē runāja Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja tiesnese Dace Skrauple, par tiesnešu disciplināro atbildību – tiesnese Ilze Freimane, Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekle.

  • Tiesnešu konferences video ieraksts: šeit
  • Vairāk par Tiesnešu konferenci: šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211