Šonedēļ, 20.jūlijā, apritēja 100 gadi, kopš Satversmes Sapulce "Valdības Vēstnesī" paziņoja, ka 1.Saeimas vēlēšanu vadīšanai ir nodibināta Centrālā vēlēšanu komisija. Atzīmējot dibināšanas simtgadi, Centrālā vēlēšanu komisija aicina ikvienu dalīties atmiņās par iestādes vēsturi, vēlēšanu pieredzi un iedvesmot citus izmantot iespējas, ko sniedz brīvas un demokrātiskas vēlēšanas.

Šis aicinājums mudināja ielūkoties arī Augstākās tiesas jeb Senāta vēsturē, jo gan pirms 100 gadiem, gan joprojām vienu no Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem ievēl Senāts. Pārējos CVK locekļus ievēl Saeima.

Pirmais Senāta Apvienotās sapulces ievēlētais pārstāvis Centrālajā vēlēšanu komisijā bija senators ANDREJS SĪMANIS. Viņš kā Senāta vēlēts pārstāvis jau 1920.–1922.gadā bija darbojies Satversmes sapulces vēlēšanu komisijā, un viņu Senāta Apvienotā sapulce 1922.gada 14.jūlijā ievēlēja arī 1.Saeimas vēlēšanu vadīšanai nodibinātajā Centrālajā vēlēšanu komisijā.

Pēc 1.Saeimas vēlēšanām 1922.gada novembrī uz trim gadiem tiek veidota jauna Centrālā vēlēšanu komisija, kuras vadībā tiek organizētas arī 2.Saeimas vēlēšanas. Tajā kā Senāta pārstāvis tiek ievēlēts Apvienotās sapulces priekšsēdētājs KRISTAPS VALTERS.

Pēc 2.Saeimas vēlēšanām veidojot nākamo Centrālo vēlēšanu komisiju, tajā Senāta Apvienotā sapulce 1925.gada 17.novembrī atkal ievēl senatoru ANDREJU SĪMANI. Pēc viņa nāves par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli no Senāta Apvienotās sapulces 1926.gada 17.decembrī tiek ievēlēts senators JĀNIS KALACS, kurš komisijā darbojās līdz pat 1934.gadam.

 

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Centrālās vēlēšanu komisijas darbība tika atjaunota 1992.gadā, lai sagatavotu 5.Saeimas vēlēšanas. Augstākās tiesas plēnuma ievēlētais pārstāvis komisijā bija Augstākās tiesas priekšsēdētājs GVIDO ZEMRĪBO.

Pēc tam 15 gadus – no 1994.gada līdz 2009.gadam – Augstākās tiesas plēnuma ievēlēta Centrālās vēlēšanu komisijas locekle bija Krimināllietu departamenta senatore VALDA EILANDE. Nākamos 10 gadus – no 2009.gada līdz 2019.gadam – Krimināllietu departamenta senators PĒTERIS DZALBE.

2019.gada 8.aprīlī par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli Augstākās tiesas plēnums ievēlēja Civillietu departamenta senatori MARIKU SENKĀNI, un viņa šos pienākumus pilda arī šobrīd.

  • Vairāk par Centrālās vēlēšanu komisijas aicinājumu skatiet šeit:

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

Foto: No Augstākās tiesas muzeja arhīva un Centrālās vēlēšanu komisijas resursiem