Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede šonedēļ Almatā konferencē par administratīvo procesu Kazahstānā uzstājas ar referātu par administratīvā akta atcelšanu Latvijas Republikas Augstākās tiesas praksē.

Konferenci organizē Vācijas sabiedrība starptautiskai sadarbībai (GIZ), kas bijušās padomju tiesību sistēmas valstīs īsteno programmu „Tiesiskuma atbalsts Centrālāzijā”.

Šīs programmas ietvaros jūlijā Latvijas Republikas Augstākajā tiesā pieredzes apmaiņas vizītē bija ieradusies delegācija, kuras sastāvā bija Kirgizstānas, Kazahstānas, Tadžikistānas un Uzbekistānas tieslietu un valsts pārvaldes iestāžu vadošie darbinieki un augstskolu juridisko programmu mācībspēki, un Jautrīte Briede viņus iepazīstināja ar administratīvo tiesu ieviešanas pieredzi un administratīvo lietu tiesvedību Latvijā. Viesi ļoti atzinīgi novērtēja pieredzējušās administratīvo tiesību speciālistes lekciju un uzaicināja senatori uz konferenci Almatā.

Savukārt Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Jānis Neimanis novembra sākumā Ašgabadā piedalījās Turkmēnijas Augstākās tiesas un Vācijas sabiedrības starptautiskai sadarbībai kopīgi rīkotā konferencē par administratīvā procesa un civilprocesa nošķiršanu. Konferencē piedalījās Turkmēnijas un Vācijas tiesneši, prokuratūras un valsts pārvaldes darbinieki. Senators Neimanis sniedza referātu par Latvijas administratīvā procesa tiesību nošķiršanu no civilprocesa normām, atzīmējot likumu kodifikācijas aspektus.

Senators Neimanis arī Turkmēnijas valsts universitātē sniedza lekciju par valststiesību un administratīvā procesa tiesību pamatjautājumiem un piedalījās Turkmēnijas Civilprocesa likuma izstrādes darba grupā.

Bet jau iepriekš – 25.oktobrī – senators Jānis Neimanis ar referātu par Latvijas administratīvā procesa tiesību problēmjautājumiem uzstājās Tartu Igaunijas Augstākās tiesas un Tartu universitātes rīkotajā konferencē par modernas valsts pārvaldes pirmsākumiem. Konferencē piedalījās gan Igaunijas, gan Vācijas tiesību zinātnieki, vēsturnieki un tiesneši.

Referātā senators atzīmēja Latvijas administratīvā procesa tiesību attīstību un galvenos šā brīža aktuālos jautājumus.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211