Lai rosinātu uz pārdomām par to, kā Satversmes principi un vērtības dzīvo mūsu ikdienā, tostarp tiesu lietās, Augstākās tiesas tviterkontā @Augstaka_tiesa katru nedēļu būs izlasāma kāda vērtīga senatora atziņa par Satversmes vērtībām, principiem un to piemērošanu.

Atziņa no nolēmuma, kurā senators bijis referents, no publikācijām, runām vai tieši šim ierakstam noformulēta senatora doma – tā atklās, kā senatori izzina, izjūt un izmanto pirms 100 gadiem pieņemtajā pamatlikumā rakstīto.

Senatoru atziņas varēs meklēt pēc tēmturiem #Satversme100 un #SenatsparSatversmi  

 

Šodien, Satversmes 100.dzimšanas dienā, sākot šo tvītu sēriju, pirmais ieraksts ir izveidots, pieminot bagāto satversmīgo atziņu krājumu, ko atstājusi senatore Dace Mita. Satversme senatorei nebija tikai likums, bet kas daudz vairāk. Viņa prata valsts vēsturiskās vērtības darīt mūsdienīgas un reālas.   

Tiesību normu piemērošanas procesā taisnīgs rezultāts ir jāsasniedz šodienas apstākļos, kas nozīmē, ka tiesību normām ir jādzīvo līdzi laikam. Nav nekāda pamata šajā ziņā uz Satversmi lūkoties citādi. Satversme, ņemot vērā tās centrālo lomu Latvijas tiesību sistēmā, ir pirmā, kuru, neskatoties uz tās pieņemšanas laiku, var un vajag interpretēt atbilstoši šodienas apstākļiem.”

Senāta Administratīvo lietu departamenta lietā SA-5/2014 par Saeimas vēlēšanu rezultātu atcelšanu, kuras nolēmumā izteikta šī atziņa, Dace Mita bija referente kopsēdē.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

 

Augstākā tiesa Satversmes simtgades gadā akcentē Senāta devumu Satversmes pamatvērtību – demokrātijas un tiesiskuma – stiprināšanā un personas pamattiesību nodrošināšanā. Projektā “Senāts par Satversmi” tiek pētīts un analizēts, kā Senāts savos nolēmumos lasa un iztulko Satversmes pantos un principos liktās vērtības. Notiek arī citas aktivitātes, ko organizē gan pati Augstākā tiesa, gan iesaistās citu institūciju rīkotajos un tiesu sistēmas kopīgajos pasākumos. Vairāk informācijas Augstākās tiesas mājaslapas sadaļā “Senāts par Satversmi” un starpinstitūciju mājaslapā www.Satversme100.lv.