Šonedēļ tirdzniecības vietā nonācis Tiesu namu aģentūras jaunākais izdevums - “Rokasgrāmata kriminālprocesā tiesnešiem”, kuru tās zinātniskais redaktors, Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris nodēvējis par pamācības grāmatu Kriminālprocesa likuma piemērošanā tiesnešiem.

„Rokasgrāmata nav komentārs, kurā tiek sniegta normu plašāka un dziļāka analīze vai skaidrojums un kurā autors var ietvert savu attieksmi pret komentējamo normu. Rokasgrāmata ir pamācības grāmata par to, kas kurā brīdī, kādā secībā un kādā veidā vislabāk būtu darāms,” ievadā raksta G. Kūtris.

Rokasgrāmatu sagatavojuši Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senators Pēteris Dzalbe, bijusī senatore Valda Eilande un Zemgales apgabaltiesas tiesnesis Juris Siliņš. Tā kā juristi-praktiķi tiesvedību kriminālprocesos pielieto praksē un pārzina niansēs arī riskantās vietas, grāmatā līdzās izklāstītajām tiesību normām dota arī izvērstāka rīcības instrukcija vienā vai otrā gadījumā. Rokasgrāmata, protams, neaizstāj likumu, taču, to izmantojot, nav nepieciešams meklēt dažādus savstarpēji saistītus likuma pantus un citus normatīvus aktus. Rokasgrāmatā tie jau ir norādīti vienuviet.

Rokasgrāmata domāta tiesnešiem, taču tā var būt noderīga arī citiem juristiem, kas iesaistīti krimināllietu izskatīšanā tiesā. Arī studentiem tā noderēs mācību grāmatas vietā, lai labāk izprastu likumus un sagatavotos savai profesionālajai darbībai.

Grāmata nopērkama Tiesu namu aģentūras kioskos vai e-grāmatnīcā http://www.tna.lv/lv/shop/product/0/0/0/0/0/0/55vv3HR70Q/

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211