Augstākās tiesas senatori un tiesneši ziedojuši pāri par 500 latiem Zalves luterāņu baznīcas atjaunošanai. Pateicīgi par atsaucību ir baznīcas atjaunošanas idejas iniciatori – Zalves pagasta Goda pilsoņi Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns un Senāta Krimināllietu departamenta senators Vilnis Vietnieks. Zalves, Neretas un Saukas draudžu mācītājs Aldis Pavlovičs pateicas visiem senatoriem un tiesnešiem par ziedojumiem Zalves dievnama atjaunošanai.

No 1851. gadā celtās Zalves baznīcas palikuši tikai mūri, dievkalpojumi notiek pielāgotās telpās vecajā pagastmājā. Atjaunot dzimtās puses dievnamu ir viena no bijušo zalviešu labajām iniciatīvām. V. Vietnieks stāsta, ka vispirms būs jāizstrādā atjaunošanas projekts, tad jādibina baznīcas atjaunošanas fonds un jāmeklē ziedotāji. Padomju varas gados postā aizlaistās baznīcas atjaunošanai būs vajadzīgi vismaz 250 tūkstoši latu. V. Vietnieks ir pārliecināts, ka labais nodoms izdosies un Zalvē dieva vārdu atkal varēs klausīties skaistajā baznīcā.

Vēl viena V. Vietnieka iniciatīva, kas jau realizējusies, bija piemiņas plāksnes izveidošana ilggadējam Sproģu pamatskolas direktoram, filologam un dabas pētniekam Oskaram Freimanim. Piemiņas plāksni pie pamatskolas ēkas atklāja pagājušajā nedēļā, Zalves pagasta Goda pilsoņu godināšanas pasākumā.

Aizkraukles rajona Zalves pagasts lepojas un uztur saikni ar saviem novadniekiem. Iesākta tradīcija – pagasta Goda pilsoņa statusa piešķiršana cilvēkiem, kuri veicinājuši Zalves pagasta attīstību un palīdzējuši dzimtās puses vārdam izskanēt arī ārpus Latvijas robežām. Pērn Goda pilsoņa apliecību un sudrabā kaltu krūšu nozīmīti, kurā iegravēta Laimas zīme, saņēma pirmie pieci Goda pilsoņi, starp viņiem arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns. Šogad, turpinot tradīciju, Goda pilsoņa statuss piešķirts vēl pieciem zalviešiem, arī Augstākās tiesas senatoram Vilnim Vietniekam.

V. Vietniekam ir gandarījums par zalviešu atzinību un viņam iecerēti vēl daži darbi, kas saistīti ar dzimto pusi. Šogad tiks izdots viņa pirmais dzejoļu krājums „Sēlijas vējš”, kura rediģēšanu uzņēmies arī bijušais zalvietis dzejnieks Imants Auziņš. Pēc tam viņš plānojis uzrakstīt aprakstu „Viena pagasta pieci juristi”, kas būs veltīts Zalves pagastā dzimušajiem – Zemgales tiesu apgabala virsprokuroram Pāvilam Cvetkovam, zvērinātam advokātam Valentīnam Ceram, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājam Kārlim Valdemieram, Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam un arī viņam pašam.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211