Vakar un šodien Augstākās tiesas senatori Jautrīte Briede, Jānis Neimanis un Andris Guļāns iejutās skolotāju lomā, un tiesas zālē notika nevis tiesas sēdes, bet mācību stundas.

Neparastajās mācībās šonedēļ piedalījās Sēlpils pamatskolas, Balvu Amatniecības vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas un Rīgas komercģimnāzijas audzēkņi, bet pavisam Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru vadītās tiesību zinību stundas martā un aprīlī apmeklēs vairāk nekā 600 skolēni no 25 Latvijas skolām.

Senatori skolēniem stāsta par Latvijas tiesību un tiesu sistēmu, par tiesāšanās procesu un tiesnešu un citu juridisko profesiju darbu un karjeru. Skolēni dzird arī praktiskus ieteikumus, kā zināt un izmantot savas tiesības, kā veidot juridiski korektas un drošas attiecības, arī par to, kā sekmīgāk gatavoties jurisprudences studijām un kādas spējas un īpašības nepieciešamas tiesneša darbā. Senatori runā arī par uzticēšanos tiesām un tiesnešu reputāciju. „Reputāciju būvē ilgi, bet tā var sabrukt ļoti ātri, pat vienā dienā, ja tiesnesis rīkosies nelikumīgi vai neētiski,” atzīst senators Jānis Neimanis. Arī senatore Jautrīte Briede uzsver: nav vērts pārdot savu sirdsapziņu, jo nav vērtību, kas būtu spēcīgākas par to, ka esmu bijusi taisnīga.

Skolēniem ir iespēja iepazīties arī ar Augstākās tiesas muzeju un Tiesu pils telpām.

Senāta Administratīvo lietu departaments ir jaunākā Augstākās tiesas struktūrvienība, kas izveidots pirms pieciem gadiem, kad Latvijā stājās spēkā Administratīvā procesa likums un sāka darboties jauna - administratīvo tiesību nozare. Atzīmēt Latvijas tiesu sistēmai un sabiedrībai nozīmīgo notikumu departaments vēlējās ar sabiedrību izglītojošiem pasākumiem, tostarp tiesību zinību stundām 9. - 12. klašu skolēniem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211