Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" ietvaros šodien, 25. oktobrī, Augstākās tiesas senators, LU profesors Dr.hab.iur. Kalvis Torgāns uzstājas ar referātu par juridiskās personas atbildības atšķirību no publiskas personas civiltiesiskās atbildības.

Kalvis Torgāns Pasaules latviešu zinātnieku kongresā ne tikai uzstājas ar referātu, bet arī vada vienu no sekcijas „Politika un tiesības” sēdi „Tiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība”.

Apvienoto Pasaules latviešu zinātnieku III kongresu un Letonikas IV kongresu rīko Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas universitātēm un augstskolām. Kongresa laikā notiek trīs plenārsēdes, darbojas 44 dažādu zinātņu nozaru sekcijas. Dalību kongresā ir apstiprinājuši 1200 dalībnieki no 15 valstīm.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211