Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators, vienlaikus arī Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras profesors Kalvis Torgāns saņēmis prestižo Latvijas Universitātes gada balvu zinātnē. Balva profesoram piešķirta par zinātniskās skolas izveidošanu.

Zinātniskā skola ir simbolisks jēdziens jeb tituls. Tā nozīmē zinātnieka sasniegumu kopumu – to, ka viņš ir līderis konkrētā virzienā un viņam ir daudz sekotāju un apmācāmo.

Izvirzot profesoru Kalvi Torgānu LU balvai, tika atzīmēts, ka viņš ir vadošais zinātnieks Latvijas civiltiesību jomā, viņa zinātniskās intereses ir arī uzņēmējdarbība, salīdzinošā jurisprudence, patērētāju tiesību aizsardzība. Kalvja Torgāna pētnieciskie rezultāti ieviesti piedaloties vairāk kā 60 normatīvo aktu sagatavošanā. Profesors sarakstījis 14 grāmatas un vadījis 15 doktoru darbus. Novērtēts tas, ka Kalvis Torgāns aktīvi darbojas gan akadēmiskajā, gan praktiskajā tiesvedībā, esot Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators.

LU gada balva par sasniegumiem zinātnē tiek piešķirta reizi akadēmiskajā gadā trīs apakškategorijās: par labāko doktora darbu, par zinātniskajiem sasniegumiem, par zinātniskās skolas izveidošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211