23. septembrī Viļņā starptautiskās konferences „Administratīvās tiesas Eiropas administratīvajā sistēmā” ietvaros Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Jānis Neimanis referēja par administratīvā procesa tendencēm Latvijā.

Lietuvas Augstākās Administratīvās tiesas izveidošanas 10. gadadienai veltīto starptautisko konferenci organizēja Lietuvas Augstākā Administratīvā tiesa un Viļņas Universitātes Juridiskā fakultāte.

Konferencē ar ziņojumiem uzstājās Lietuvas Augstākās Apelācijas tiesas prezidents Ričards Piličausks (Ričardas Piličiauskas) un Eiropas Administratīvo tiesnešu asociācijas prezidents, Austrijas Augstākās Administratīvās tiesas tiesnesis Henrihs Zens (Heinrich Zens), kā arī citi Vācijas, Francijas un Lietuvas administratīvo tiesu tiesneši un Viļņas universitātes mācībspēki.

Senators Neimanis ar interesi noklausījās referātus par administratīvā procesa tiesību jautājumiem Vācijā un Lietuvā, Lietuvas Augstākās Administratīvās tiesas darbības uzlabošanu, pieteikumu, kas iesniegti publisko interešu aizsardzībai, izskatīšanu un Orhūsas konvencijas piemērošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211