Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Jānis Neimanis devies uz Luksembrugu, lai šodien un rīt piedalītos Eiropas Kopienu tiesas rīkotajā simpozijā "Diskusija par prejudiciālā nolēmuma tiesvedību".

2007. gadā Eiropas Savienības Valstu padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācija uzsāka diskusiju par prejudiciālā nolēmuma tiesvedību un izveidoja darba grupu, kuras sastāvā bija šīs asociācijas pārstāvji, kā arī pārstāvji no Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla.

Lai uzlabotu prejudiciālā nolēmuma tiesvedību, šogad EKT rīko simpoziju, uz kuru tika uzaicināti Eiropas Savienības dalībvalstu konstitucionālo tiesu un augstāko tiesu pārstāvji. Latvijas Republikas Augstāko tiesu pārstāv senators Jānis Neimanis, bet Satversmes tiesu – Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.

Prejudiciālos nolēmumus EKT taisa pēc ES dalībvalstu nacionālo tiesu pieprasījuma lietās, kurās ir jāpiemēro ES tiesības, lai nodrošinātu Eiropas tiesību vienveidīgu piemērošanu visā ES teritorijā. Prejudiciālie nolēmumi nav saistoši nacionālajām tiesām, tomēr tās parasti pamatojas uz tiem, taisot galīgos spriedumus.

Simpozija dalībniekiem būs iespēja arī apmeklēt jauno Eiropas Kopienu tiesas Tiesas pili un piedalīties izstādes „Tiesu pilis Eiropā” atklāšanā. Šai izstādei Augstākā tiesa nosūtījusi arī fotogrāfijas un materiālus par Latvijas Tiesu pils ēkas arhitektūru un vēsturi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211