Novembra sākumā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Jānis Neimanis starptautiskā zinātniskā konferencē Astanā (Kazahstānā) sniedza ziņojumu par administratīvo tiesu ieviešanas pieredzi Latvijā, īpaši pieskaroties jautājumiem par administratīvo aktu atcelšanu apstrīdēšanas procesā iestādē un tiesā.

Konferenci par administratīvā procesa ieviešanas aktualitātēm organizēja Vācijas Sabiedrība starptautiskai sadarbībai (GIZ) ar mērķi informēt un diskutēt par administratīvo tiesu ieviešanas pieredzi citās valstīs – Vācijā, Somijā, Austrijā, Latvijā, Azerbaidžānā.

Konferencē piedalījās akadēmiskās vides pārstāvji un tiesneši, kā arī valsts pārvaldes ierēdņi no Centrālāzijas valstīm: Kazahstānas, Tadžikistānas, Uzbekistānas, Turkmenistānas, kā arī Krievijas, Somijas, Vācijas, Austrijas, Francijas.

Vācu juristi ir izstrādājuši Centrālāzijai administratīvā procesa modeļa likumu, tomēr pret to valsts pārvalde izturas ļoti rezervēti, jo tas mainītu tradicionālo pieeju, ka administratīvo lietu izskatīšana notiek pēc civilprocesa noteikumiem. Turpretim akadēmiskajā vidē vajadzību mainīt lietu izskatīšanas pamatprincipus izprot labāk.

Kontinentālās Eiropas modelim līdzīga administratīvo tiesu sistēma ieviesta Gruzijā, Armēnijā un Azerbaidžānā. Kirgizstāna šobrīd gatavojas administratīvo tiesu ieviešanai. Kazahstānā plānots pārskatīt administratīvo lietu tiesvedības noteikumus līdz 2020.gadam.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211