Senāta Krimināllietu departamenta senators Vilnis Vietnieks 1. septembrī ciemojās savā dzimtajā Neretas vidusskolā, ko absolvējis 1963. gadā. Viņš kopā ar otru šīs skolas 1957. gada absolventu eksprokuroru Oļģertu Šabanski skolai bija sarūpējuši dāvanu – jaunā nosaukuma plāksni, kas pirmajā mācību gada dienā tika atklāta virs ieejas skolā.

Nereta ir latviešu rakstniecības klasiķa Jāņa Jaunsudrabiņa dzimtene, un šīs puses ļaudis ar cieņu un mīlestību glabā rakstnieka piemiņu. Šī gada jūlijā Neretas vidusskolai piešķirts jauns nosaukums – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, un līdz jaunā mācību gada sākumam vajadzēja jauno nosaukumu ierakstīt arī plāksnē pie ieejas skolā. Par to parūpējās skolas bijušie absolventi, tagad cienījami juristi Vilnis Vietnieks un Oļģerts Šabanskis. Viņi par saviem līdzekļiem izgatavoja un uzstādīja nosaukuma plāksni.

Pirmajā septembrī uz jaunā skolas nosaukuma atklāšanu pulcējās ne tikai vairāk kā divsimt skolas skolēni un skolotāji, bet arī jaunā Neretas novada skolu direktori un skolotāji, pašvaldības vadība, rakstniece Lūcija Ķuzāne un arī skolas labvēļi Vilnis Vietnieks un Oļģerts Šabanskis. Eksprokurors skolai dāvināja arī mākslinieka Ulda Zemzara zīmētu Jāņa Jaunsudrabiņa portretu.

Pēc svinīgās pirmklasnieku ievadīšanas skolas dzīvē un jaunās nosaukuma plāksnes atklāšanas viesi kopā ar skolas bērniem Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņai pie skolas iestādīja liepiņu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211