Augstākās tiesas plēnums 1. februārī izskatīja senatora Zigmanta Genca iesniegumu izsniegt viņam apliecinātas 2007. gada 17. septembra plēnuma un 19. decembra plēnuma protokolu un lēmumu kopijas. Iesniegumā norādīts, ka tās viņš izmantos iesniegšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Plēnumā, runājot par savu iesniegumu, Z. Gencs izteica varbūtību, ka viņš tās varētu izmantot arī citiem mērķiem, piemēram, kādreiz rakstīt memuārus.

Iesniegums izsniegt kopijas bija adresēts Augstākās tiesas priekšsēdētājam, bet A. Guļāns viedokli par to, vai izsniegt 19. decembra plēnuma protokola kopiju, jautāja tiesnešu kopsapulcei, jo 19. decembra plēnums bija slēgtais plēnums un tā protokols nav publiski pieejama informācija.

Pēc plašākām diskusijām ar balsu vairākumu Augstākās tiesas plēnums nolēma izsniegt Z. Gencam prasītās kopijas.

2007. gada 17. septembra plēnumā Augstākajā tiesā tika izveidota darba grupa, kas strādāja paralēli Ģenerālprokuratūrai un izvērtēja to Augstākās tiesas tiesnešu rīcības ētiku, kuri bija minēti publiskotajās tiesnešu un advokātu telefonsarunās. 2007. gada 19. decembra plēnumā tiesneši izvērtēja darba grupas ziņojumu par ētikas normu pārkāpumiem tiesnešu rīcībā. Darba grupas ziņojumā bija atzinums, ka vienā no publiskotajām epizodēm Z. Gencs ir izpaudis tiesnešu apspriedes noslēpumu un viņa rīcībā ir saskatāms likuma “Par tiesu varu” 89.panta trešās daļas pārkāpums, kā arī Latvijas tiesnešu ētikas kodeksa 2.un 3.kanona pārkāpums.
 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211