Kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas tiesu sistēmai, arī Senātam, izaicinājumu nav trūcis, bet tā bijusi laba iespēja uzturēt Senātu veselīgā tonusā – atjaunotā Senāta 25 gadu svinīgajā pasākumā 2.oktobrī sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Ir mainījusies Senāta struktūra, senatoru skaits un sastāvs. Senāts izgājis cauri vairākām reformām. Zaudējis un atkal atguvis savu vēsturisko nosaukumu. Mainījusies tiesību sistēma un izpratne par tiesvedības principiem, aizvien lielāku lomu spēlē pārnacionālie un starptautiskie tiesību akti. Lietas kļūst sarežģītākas, nāk jaunas lietu kategorijas, procesa dalībnieki kļūst izglītotāki un izmanīgāki. Mainās sabiedrība.

“Neraugoties uz šiem izaicinājumiem, Senāts ir saglabājis to kasācijas instances garu, kas tika ielikts tā pamatos nu jau vairāk nekā 100 gadus atpakaļ un atjaunots pirms 25 gadiem. Un esmu drošs, ka tas tiks saglabāts arī turpmāk,” uzsvēra Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša uzruna atjaunotā Senāta 25 gadu jubilejas pasākumā

Katram laikam savi izaicinājumi – un par tiem svētku diskusijā runāja bijušie Augstākās tiesas priekšsēdētāji Gvido Zemrībo, Andris Guļāns un Ivars Bičkovičs. Diskusijas vadītāja senatore Veronika Krūmiņa iezīmēja svarīgākos notikumus katra priekšsēdētāja amata laikā un aicināja viņus vērtēt, kā šie notikumi ietekmējuši Senāta vērtības, kāda bijusi senatoru kā personību loma šajos notikumos. Savukārt pašreizējais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs tika aicināts raksturot 21.gadsimta senatora personības vērtības.

“21.gadsimta senators ir un paliek cilvēks. Profesionalitāte un cilvēciskums, cieņa pret cilvēku  – tās ir nemainīgas vērtības. Taču mainās sabiedrība un sabiedrības prasības pret tiesu – šodien senators vairs nevar noslēpties aiz mantijas formālās autoritātes, tiesai jābūt sabiedrībai redzamai un saprotamai,” rezumēja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

 

Par godu atjaunotā Senāta 25 gadu jubilejai ir tapis īpašs Augstākās tiesas apbalvojums – Sudraba svari. Tie svinīgajā pasākumā tika pasniegti Senāta vēsturē nozīmīgiem cilvēkiem – Augstākās tiesas bijušajiem un esošajiem priekšsēdētājiem un Senāta departamentu priekšsēdētājiem, kā arī senatorei Mārītei Zāģerei, kura vienīgā no Senāta pirmā sastāva turpina darbu Senāta Civillietu departamentā. Ar vislielāko cieņu tika teikts paldies par darbu visiem senatoriem – gan bijušajiem, gan esošajiem.

Senātu jubilejā sveica Satversmes tiesa, apgabaltiesu priekšsēdētāji, tieslietu ministrs, ģenerālprokurors un Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211