Senāts izsludinājis iespēju rajona (pilsētu) tiesu, administratīvās rajona tiesas un apgabaltiesu tiesnešiem pieteikties pieredzes apmaiņā Administratīvo lietu departamentā, Civillietu departamentā vai Krimināllietu departamentā.

Plānotais pieredzes apmaiņas norises laiks ir no 2021.gada 4.janvāra līdz 2.jūlijam.

Pieredzes apmaiņas ietvaros tiesnesis, ņemot vērā viņa izteikto vēlēšanos apgūt konkrēto pieredzi, tiks norīkots darbā Senāta Administratīvo lietu, Civillietu vai Krimināllietu departamentā. Katrā departamentā viena vieta.

Pieredzes apmaiņas laikā tiek saglabāts tiesneša atalgojums un nostrādātais laiks tiek ieskaitīts tiesneša darba stāžā.

Pieredzes apmaiņas ietvaros tiesnesim būs iespēja analizēt judikatūras attīstības tendences, sagatavot atzinumus par tiesību jautājumiem, sagatavot nolēmumu projektus un piedalīties tiesu prakses apkopojumu sagatavošanā un pētījumu izstrādāšanā.

Piemērotākie pretendenti tiks izraudzīti konkursa kārtībā.

Pieteikuma dokumentus jāiesniedz līdz 13.novembrim.

Vairāk skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211