17. jūnijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma septiņpadsmit Latvijas Zvērināto advokātu padomē uzņemtu advokātu zvērestu. Visi septiņpadsmit ir bijušie zvērinātu advokātu palīgi.

Zvērinātu advokātu rindas papildina Aleksandrs Bogdanovs, Dita Buša, Raivis Grīnbergs, Andrejs Krūmiņš, Gunta Laizāne, Kristīne Lemantoviča, Līga Mence, Anželika Pudule, Ingrīda Puriņa, Arvīds Rozēns, Sergejs Stacenko, Danute Tumase, Marina Urbāne, Iveta Valtere, Sabīne Vilciņa, Madara Volksone un Dāvis Volksons.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pēc zvēresta pieņemšanas izteica pārliecību, ka jaunie advokāti ar savu darbu darīs godu gan Latvijas advokatūrai, gan tiesu sistēmai kopumā, jo, kā uzsvēra Augstākās tiesas priekšsēdētājs – kaut arī advokāts ir brīvās profesijas pārstāvis, kas strādā savu klientu interesēs, tas ir arī tiesu sistēmai piederīgs amats. „Visi kopā – tiesneši, advokāti, prokurori, tiesu izpildītāji – veido sabiedrības uztveri un attieksmi pret sistēmu, ko sauc par tiesu varu,” sacīja I.Bičkovičs, novēlot jaunajiem advokātiem neaizmirst to ikdienas darbā un kļūt par autoritātēm gan klientu, gan kolēģu acīs.

Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kurai ir atbilstoša izglītība un darba stāžs, kārto advokātu eksāmenu. Pēc eksāmena nokārtošanas, ja Zvērinātu advokātu padome nav saņēmusi ziņas, ka pretendenta uzņemšanai ir Advokatūras likumā noteiktie šķēršļi, pretendentu uzņem zvērinātu advokātu skaitā. Saskaņā ar Advokatūras likuma 46. pantu Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem jaunuzņemto zvērināto advokātu zvērestu.

Advokāta zvērestu dod Rīgas domes deputāts

19. jūnijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma vēl viena Zvērinātu advokātu padomē jaunuzņemta advokāta zvērestu.

Advokāta zvērestu deva Rīgas domes deputāts, LPP/LC Rīgas domes deputātu frakcijas priekšsēdētājs un vairāku komiteju vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211