1.maijā 84 gadu vecumā mirusi Biruta Puķe – cilvēks, kurš bija Augstākajai tiesai piederīgs 33 gadus.

Biruta Puķe no 1991.gada bija konsultante un vadītāja Augstākās tiesas Reabilitācijas daļai, kas izlēma jautājumus par padomju laikā politiski represēto personu reabilitāciju. Četrpadsmit gadus Biruta Puķe uzklausīja traģiskus dzīvesstāstus un pētīja skaudrus arhīva materiālus. Izskatītas vairāk nekā 30 000 represēto lietas.

Kad 2004.gadā Reabilitācijas daļa beidza pastāvēt, Biruta Puķe turpināja darbu kā konsultante Kancelejā, Krimināllietu departamentā un visbeidzot – Sūdzību izskatīšanas nodaļā. Tiesā strādāja līdz 2009.gadam.

No 1976.gada līdz 1990.gadam Biruta Puķe bija Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese.

Līdzjūtība Birutas Puķes tuviniekiem. 

Izvadīšana 9.maijā plkst.14.00 no 1.Meža kapiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211