12.martā saņemta sēru vēsts – mūžībā devies Augstākās tiesas Goda tiesnesis profesors Kalvis Torgāns (1939–2021). Sešus no sava bagātā un darbīgā mūža gadiem viņš bija senators Senāta Civillietu departamentā. Izcila personība, kas iededza ne vienu vien zvaigzni pie judikatūras debesīm.

Kalvis Torgāns par senatoru kļuva 2008.gadā – gandrīz 70 gadu vecumā. Sasniedzot maksimālo tiesneša amata vecumu, viņa pilnvaras atbilstoši tā brīža likumā noteiktajai iespējai tika pagarinātas par pieciem gadiem.

Strādājot Senātā, Kalvja Torgāna zināšanas, pieredze un autoritāte bija spēcīgi argumenti ne tikai diskusijās par tiesu lietām, bet arī judikatūras veidošanā un likumprojektu darba grupās.

Viņš bija viens no ievērojamākajiem Latvijas tiesību zinātniekiem civiltiesību un civilprocesa nozarē. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors, bijis dekāns, Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs, LU Profesoru padomes tiesību zinātnē priekšsēdētājs. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

Gandrīz 40 grāmatu un ap 250 zinātnisku publikāciju autors. K.Torgāna zinātniskajā redakcijā izdoti Civilprocesa likuma komentāri divās daļās.

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, Tieslietu sistēmas Goda zīmi, saņēmis Ministru kabineta balvu par Civillikuma komentāriem, Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu, Latvijas Universitātes sudraba goda nozīmi un balvu par zinātniskās skolas izveidi civiltiesībās. Strādājot Augstākajā tiesa, saņēmis Temīdas balvu nominācijā “Gada cilvēks”. 2015.gadā Kalvim Torgānam piešķirts Goda tiesneša nosaukums.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211