27. novembrī sešpadsmit advokāti, kas nokārtojuši zvērinātu advokātu eksāmenu un ko Zvērinātu advokātu padome uzņēmusi zvērinātos advokātos, nodeva zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam. Tiesību zinātņu doktors Uldis Krastiņš no eksāmena kārtošanas bija atbrīvots.

Zvērestu nodeva juristi, kas jau strādā zvērinātu advokātu birojos,- Inita Apšeniece, Valdis Bergs, Ieva Bērziņa-Andersone un Ivo Krievs, uzņēmumu juristi – SIA „ Krone NI” juridiskais direktore Kristaps Ābelis, SIA „ Eiropas Komunikācija” juriskonsults un vadītājs Mārtiņš Grīnbergs, AS „LatLADA” juridiskā biroja vadītājs Aivars Kaparšmits un SIA „Panditrans-Baltika” valdes locekle Larisa Loskutova, mācībspēki – Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors Uldis Krastiņš, Latvijas Policijas akadēmijas viesdocente Anita Mazure un Rīgas Tehniskās universitātes docente Daina Ose, tiesībsargājošās iestādēs strādājoši juristi - Kuldīgas rajona prokuratūras virsprokurors Raitis Mediņš, Drošības policijas vecākais inspektors Artūrs Zvejsalnieks, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas kancelejas un personāla nodaļas vadītāja Daina Sangoviča, kā arī pašnodarbināta persona Valdemārs Šubrovskis un Rīgas Domes Zemgales priekšpilsētas izpilddirektora palīgs Anvars Noviks.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc zvēresta nodošanas advokātiem atgādināja par atbildību, ko uzliek zvērināta advokāta zvērests, proti, vienmēr saredzēt un nepārkāpt robežu, kur beidzas klienta intereses un sākas likuma pārkāpums. Jaunuzņemtajiem advokātiem I. Bičkovičs vēlēja vienmēr apzināties savu piederību tiesu sistēmai, būt pieprasītiem, profesionāliem un zinošiem advokātiem.

Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kurai ir atbilstoša izglītība un darba stāžs, kārto advokātu eksāmenu. Ja pretendents nokārtojis advokāta eksāmenu un Latvijas Zvērinātu advokātu padome nav saņēmusi ziņas, ka pretendenta uzņemšanai ir Advokatūras likumā noteiktie šķēršļi, Zvērinātu advokātu padome uzņem pretendentu zvērinātu advokātu skaitā, nosaka zvērinātu advokātu praktizēšanas vietu un paziņo par uzņemtajiem zvērinātos advokātos Augstākās tiesas priekšsēdētājam, kas saskaņā ar Advokatūras likuma 46. pantu pieņem jaunuzņemto zvērināto advokātu zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211