6.aprīlī, Ēnu dienas ietvaros, Augstāko tiesu apmeklēja 13 skolēni no Liepājas, Valmieras, Jelgavas, Līvāniem, Kuldīgas, Lejasciema un Rīgas, iepazīstot Augstākās tiesas darba ikdienu un tiesneša darbu.

Dienas sākumā skolēni tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu, kurš iepazīstināja ar Latvijas tiesu sistēmu, Augstākās tiesas kompetenci un prasmēm un iemaņām, kādas nepieciešamas tiesneša darbā.

Civillietu departamenta senatores Dzintras Baltas vadībā skolēni izspēlēja tiesas procesu, izskatot civillietu prasībā par morālā kaitējuma piedziņu. Skolēni iejutās gan tiesneša, gan prasītāja un atbildētāju lomā. Tiesas procesa izspēli dienas noslēgumā skolēni atzina kā visinteresantāko, jo tā bija iespēja redzēt tiesas procesu dzīvē, izspēlēt to ar jau pieredzējušu tiesnesi. Tā ļāva saprast kā ir būt tiesnesim, kuram, uzklausot puses, jāpieņem lēmums, vai lietas dalībniekam, kuram jāpamato sava nostāja.

Tad „ēnas” devās pie saviem „ēnu devējiem” – Krimināllietu departamenta priekšsēdētājas Anitas Poļakovas, tiesnešiem Artūra Freiberga un Aivara Uminska, Administratīvo lietu departamenta tiesnesēm Rudītes Vīdušas un Anitas Kovaļevskas, Civillietu departamenta tiesneses Kristīnes Zīles. Skolēni sarunas ar saviem „ēnu devējiem” vērtēja par ļoti vērtīgām un atzina, ka sarunu laikā gūtā pieredze stiprinājusi interesi par jurista profesiju.

Dienas gaitā skolēni izstaigāja vēsturiskās Tiesu pils gaiteņus, apskatot Zaļo zāli ar uzrakstu “Viens likums, viena taisnība visiem”, ielūkojās tiesas zālēs un apskatīja Augstākās tiesas muzeju.

„Ēnu dienu” – visā pasaulē populāru skolēnu karjeras izglītības pasākumu – Latvijā katru gadu rīko organizācija Junior Achievement -Latvia. Tās galvenais uzdevums ir paplašināt skolēnu redzesloku un izpratni par to nākotnes profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv