Trešdien, 10.februārī, Ēnu dienas ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja skolēni no vairākiem novadiem. Trīspadsmit skolēni no Liepājas, Madonas, Daugavpils, Neretas, Mērsraga, Jūrmalas, Carnikavas un Rīgas bija tiesnešu un tiesas darbinieku ēnas. Ēnu dienas dalībnieki ar patiesu interesi sekoja līdzi tiesneša, juriskonsulta un tiesneša palīga darba pienākumiem Augstākajā tiesā.

Skolēniem diena sākās ar iepazīstināšanu ar Latvijas tiesu sistēmu un Augstākās tiesas struktūru un funkcijām. Skolēni uzzināja par lietu izskatīšanu kasācijas kārtībā, par to, kādas lietas izskata Civillietu departaments un kādas – Krimināllietu un Administratīvo lietu departaments. Sakarā ar tiesneša saslimšanu ēnām izpalika dalība tiesas sēdē, kurā bija paredzēts pasludināt spriedumu prasībā pret ārstniecības iestādi par veselībai nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu, tomēr par izskatāmo lietu pastāstīja un uz skolēnus interesējošiem jautājumiem atbildēja Civillietu departamenta tiesnese Ināra Garda. Sarunas laikā skolēni interesējās par dažādiem jautājumiem – vai izskatot lietu tiek piešķirta nozīme arī elektroniskiem pierādījumiem, kas ir apspriedes istabas noslēpums, kāda ir bijusi pati interesantākā lieta tiesneses darbā.

Tad ēnas devās pie saviem ēnu devējiem – Krimināllietu departamenta tiesnesēm Aijas Brantas un Anitas Poļakovas, Administratīvo lietu departamenta tiesnesēm Rudītes Vīdušas un Dzintras Amerikas, Administrācijas juriskonsultes Ilzes Lejas un tiesnešu palīgiem – Krimināllietu departamenta tiesnešu palīgiem Edītes Turkopules un Danas Čipānes un Administratīvo lietu departamenta tiesnešu palīgiem Ingas Klešas un Evas Vīksnas. Skolēni sarunas ar saviem ēnu devējiem vērtēja par ļoti vērtīgām un atzina, ka darbs tiesā nav viegls, ir ļoti apjomīgs, bet arī ļoti interesants.

Dienas noslēgumā skolēni tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Priekšsēdētājs, runājot par jurista profesiju, pastāstīja, kā pats vidusskolas gados izvēlē starp jurista, vēsturnieka un žurnālista profesiju pieņēmis lēmumu par studijām Juridiskajā fakultātē un to ne mirkli nav nožēlojis. Priekšsēdētājs pastāstīja par savu karjeru, kā viņš nonācis līdz Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam. I.Bičkovičš novēlēja skolēniem atrast savu aicinājumu dzīvē, un, ja tas ir tiesneša amats, mācīties un tiekties uz to gan izmantojot iespēju uzzināt par tiesneša darbu nākot uz tiesas sēdēm, gan krājot pieredzi prakses vietās tiesās vai strādājot par tiesas sekretāru, tiesas sēžu sekretāru vai tiesneša palīgu, jo šī pieredze vislabāk dod iespēju saprast savas izvēles pareizību.

Ēnu dienas ietvaros skolēni noskatījās filmu par augstākās tiesu instances vēsturi „Latvijas Senātam 95 – vakar un šodien”.

Ēnu dienā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs tikās arī ar Tieslietu ministra Dzintara Rasnača un ministrijas ēnām, lielajā tiesas zālē pastāstot skolēniem par prasmēm un iemaņām, kādas tiesneša darbā nepieciešamas, par to, kādai jābūt pieredzei un vecumam, lai sāktu strādāt par tiesnesi, jo pirmās instances tiesā par tiesnesi var strādāt sākot no 30 gadu vecuma, bet Augstākajā tiesā – no 40 gadu vecuma.

Ņemot vērā, ka vēsturiskajā Tiesu pilī līdztekus Augstākajai tiesai ikdienā strādā arī Ministru prezidente, Valsts kanceleja un Tieslietu ministrija, visas Tiesu pils ēnas sanāca vienkopus uz kopīgu foto ar ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, kā arī devās ekskursijā pa Tiesu pils un Ministru kabineta telpām.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv