Pagājušā nedēļa Augstākajā tiesā bija skolēnu nedēļa. 5. decembrī tiesā viesojās divas skolēnu grupas – no Rīgas 46. vidusskolas un no Zalves un Sproģu pamatskolām, bet 6. decembrī par „ēnu” Augstākajā tiesā bija kļuvusi Cēsu ģimnāzijas audzēkne Inga Kleša.

 Projekta „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi Rīgas 46. vidusskolas jauniešiem” ietvaros vidusskolēni iepazīst dažādas profesijas. Zvērināta advokāte Aina Bērziņa ir viena no konsultantēm projektā un interesentus iepazīstina ar jurista profesiju, un pēc viņas iniciatīvas viena diena bija veltīta Augstākās tiesas apmeklējumam. Piecas 11. un 12. klašu audzēknes, kam interesē tieslietas, arī izmantoja šo iespēju. Pēc informācijas par Augstākās tiesas darbību un iepazīšanās ar tiesas telpām un muzeju, meitenēm bija iespēja redzēt reālu Senāta Civillietu departamenta tiesas sēdi.

 Savukārt Aizkraukles rajona Zalves un Sproģu pamatskolu desmit audzēkņi bija saņēmuši īpašu uzaicinājumu no saviem novadniekiem – Augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna un Krimināllietu departamenta senatora Viļņa Vietnieka. Viņi ir Zalves pagasta Goda pilsoņi un uztur saites ar savu dzimto pusi, un šoreiz bija dāvinājuši pagasta skolēniem biļetes uz jauno latviešu filmu „Rīgas sargi”. Bet pirms filmas – jauku paciemošanos Augstākajā tiesā. Skolēniem bija tikšanās ar tiesas priekšsēdētāju Guļānu un senatoru Vietnieku, ekskursija pa Tiesu pili, ielūkojoties gan Ministru kabineta sēžu zālē, gan tiesnešu apspriežu istabā, kam ir savs neizpaužamais noslēpums, gan citur.

 Inga Kleša, Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas 10. klases skolniece, par savu Ēnu dienas vietu bija izraudzījusies Augstāko tiesu. Viņa rakstīja pieteikuma vēstuli e-pastā, sūtīja to uz tiesu, saņēma uzaicinājumu un kļuva par tiesnešu „ēnu”. Tik smagu un atbildīgu profesiju kā tiesnesis vienā dienā gan grūti iepazīt, taču Inga priekšstatu guva. Meitene piedalījās Audera krimināllietas tiesas sēdē, iepazinās ar Augstāko tiesu kopumā un par tiesneša darbu uzzināja arī plašākā sarunā ar tiesnesi Ingunu Radzeviču. Ingai ģimnāzijas gados būs jāraksta plašāks zinātniskais darbs un viņa savu pētījumu domā saistīt ar tieslietām, tāpēc tikās arī ar Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru, lai pārrunātu savas ieceres.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211