Uz tikšanos ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču šodien, 23. septembrī, ieradās Slovākijas Republikas Ģenerālprokurors Dobroslavs Trnka. Slovākijas prokuratūras delegācijā bija arī Ģenerālprokurora biroja vadītāja virsprokurore Katarina Laiferova un Zilinas apgabala prokurors Emils Hadbabnijs.

Tikšanās laikā Augstākās tiesas priekšsēdētājs iepazīstināja ar Latvijas tiesu sistēmu, Augstākās tiesas struktūru un darba apjomu, kā arī ieskicēja topošā Tiesu iekārtas likumprojekta būtiskākos jautājumus un virzību. Savukārt Slovākijas prokurori dalījās pieredzē par tiesnešu un prokuroru un šo amatu kandidātu apmācību. Slovākijā Tieslietu ministrijas pakļautībā darbojas speciāla mācību iestāde, kurā tiesnešu un prokuroru amata kandidātus sagatavo paredzētajam amatam un kurā kvalifikāciju paaugstina amatos jau esošie darbinieki. Tāpat Latvijas pusei vērtīga bija Slovākijas kolēģu informācija par veiksmīgo Tieslietu padomes darbību viņu valstī.

Viesi arī apskatīja Augstākās tiesas muzeju un iepazinās ar Latvijas augstākās tiesu instances vēsturi, kura ir arī prokuratūras vēstures daļa.

Slovākijas Ģenerālprokuratūras delegācija Rīgā uzturas trīs dienu vizītē, kurā notiek tikšanās ar ģenerālprokuroru Jāni Maizīti, Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, Satversmes tiesas priekšsēdētāju Gunāru Kūtri un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieku Viesturu Burkānu. Slovākijas prokurori apmeklēja arī Liepāju, kur viņiem izrādīta šobrīd modernākā Latvijas prokuratūras ēka, kurā izvietotas Kurzemes tiesas apgabala prokuratūra, Liepājas pilsētas un rajona prokuratūras. 


Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211