Viena no būtiskākajām kļūdām, kas diemžēl atrodama arī atsevišķās sociālo zinību mācību grāmatās, ir administratīvo lietu jaukšana ar administratīvo pārkāpumu lietām,- secina Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Tādēļ šis jautājums plašāk tika pārrunāts Sociālo zinību skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārā 25. oktobrī, ko Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizēja sadarbībā ar Augstāko tiesu.

Veronika Krūmiņa seminārā skolotājiem atgādināja arī par varas sadalījumu Latvijā un analizēja, kas un kā nodrošina tiesu varu un tiesnešu neatkarību. Senatore stāstīja par Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmu - instancēm un tiesnešiem, sniedza informāciju par Satversmes tiesu, Eiropas tiesu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu.

Skolotāju interesi izraisīja informācija par tiesu sistēmai piederīgām amatpersonām - prokuroriem, advokātiem, notāriem un tiesu izpildītājiem, kā arī tiesām, kas nav piederīgas tiesu sistēmai - šķīrējtiesām un bāriņtiesām.

VISC sociālo zinību mācību satura speciāliste Sandra Falka norāda, ka tiesību zināšanu, prasmju un attieksmju jautājumi ir iekļauti mācību priekšmeta „Sociālās zinības, politika un tiesības” standartu saturā, tādēļ to skolotāju, kam šie jautājumi jāpasniedz skolēniem, zināšanām jābūt iespējami pilnīgākām. Seminārs reālā vidē - tiesā, kur to vada augsta līmeņa profesionālis - Augstākās tiesas senators - skolotājiem var sniegt pilnīgāku informāciju un izpratni par tiesību jautājumiem.

Savukārt Augstākā tiesa uzsver, ka izpratnes par tiesu varu veicināšana sabiedrībā ir viena no Augstākās tiesas darbības prioritātēm, tādēļ līdztekus tiešajiem darba pienākumiem tiesneši un tiesas darbinieki iesaistās arī sabiedrību izglītojošos pasākumos. Pagājušajā gadā, atzīmējot Senāta Administratīvo lietu departamenta izveidošanas piekto gadadienu, senatori aizsāka Senatoru stundu tradīciju un uz tiesību zinību stundām aicināja 9.-12. klašu skolēnus. Senatori novadīja stundas vairāk nekā 700 skolēniem no 32 skolām. Stundas bija interesantas arī skolotājiem, tādēļ Augstākā tiesa atsaucās sadarbības piedāvājumam ar Sociālo zinību skolotāju metodisko apvienību vadītājiem.

Skolotājiem semināra noslēgumā bija iespēja apmeklēt Augstākās tiesas muzeju un doties nelielā ekskursijā pa Tiesu pili, ielūkojoties vēsturiskajā Senāta zālē, kas tagad ir valdības sēžu zāle, kā arī apmeklēt krimināllietu zāli, par ko parasti vislielākā interese ir skolēnu grupām.

Metodisko apvienību vadītāji bija apmierināti ar seminārā dzirdēto un no jauna uzzināto un interesējās par iespēju ekskursijā uz Augstāko tiesu atvest skolēnu grupas. Augstākā tiesa joprojām piedāvā gan ekskursijas, gan iespēju piedalīties senatoru vadītās tiesību pamatu stundās. Laikus jāsaskaņo Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396 vai 28652211.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Tālrunis 67020396, 28652211