„Augstākā tiesa ir viena no pirmajām tiesām Latvijā, kas ievieš atklātības un publiskās informācijas pieejamības principus”, - zeltītu plāksnīti ar šādu uzrakstu Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns pirms pāris gadiem saņēma no Eiropas Savienības Phare projekta „Korupcijas novēršana tiesu sistēmā Latvijā” vadītājiem.

Šodien šī simboliskā plāksnīte ieguvusi gan jaunu gaišu mājvietu, gan tās sludinātie principi – mūsdienīgu realizāciju, jo Augstākās tiesas vestibilā uzstādīts jauns informācijas stends tās apmeklētājiem.

Stendu svinīgi atklās un pirmoreiz publikai domāto datoru ieslēgs Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns piektdien, 16. septembrī plkst. 15.00. Atkāšanā aicināti piedalīties žurnālisti, informācijas atklātības speciālisti, Augstākās tiesas struktūrvienību vadītāji.

Būtiski ir tas, ka Augstākajā tiesā izstrādāta jauna informācijas izsniegšanas kārtība, personu iesniegumu pieņemšanas kārtība, pilnveidota sistēma, kā var iepazīties ar tiesas lietu un sēžu sarakstiem. Turklāt to visu var ne vien izlasīt uz labi apgaismota mūsdienīga informācijas stenda, bet arī elektroniski – Augstākās tiesas mājaslapā datorā. Dators turpmāk būs šī informācijas stenda sastāvdaļa, kurā ikviens apmeklētājs varēs pats iepazīties gan ar elektronisko lietu kalendāru, gan publiskotajiem tiesu nolēmumiem un tiesu prakses vispārinājumiem.

Žurnālistiem un citiem interesentiem, kam nepieciešamas caurlaides ieejai Augstākajā tiesā, tās iepriekš jāpiesaka pa tālruni 7020395 .

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 9287367