2.oktobrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā, klātesot grāmatas varoņiem, atvēršanas svētkus svinēja grāmata „Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība”, kas ir unikāla jau šobrīd un tāda paliks arī vēsturei.

Krājumā „Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība” apkopotas žurnālā „Jurista Vārds” triju gadu laikā (2009–2012) sadaļā „Nedēļas jurists” publicētās intervijas ar Latvijas tiesību zinātniekiem, praktiķiem un topošajiem juristiem, kā arī šo tiesībnieku fotoportreti. Interviju teksti papildināti ar aktuālo informāciju par “Nedēļas juristu” šā brīža gaitām.

Ņemot vērā, ka redakcija, veidojot sadaļu „Nedēļas jurists”, tiesībniekus uz intervijām aicināja sakarā ar kādu tieslietu sistēmai būtisku tā brīža notikumu vai intervējamā personisku profesionālu vai akadēmisku sasniegumu, krājums sniedz savdabīgu pārskatu par tieslietu sistēmas attīstību Latvijā, kā arī daudziem spilgtākajiem tās pārstāvjiem. Savukārt „Nedēļas juristu” atbildes uz jautājumiem (darba pamatprincipi, autoritātes jurisprudencē, profesionālais sapnis, būtiskākie spriedumi, Latvijas likumi, kas būtu jāgroza u.c.) ļauj ielūkoties Latvijas tiesībnieku uzskatos un vērtību sistēmā.

Grāmatā portretēti visu paaudžu un dažādu profesiju Latvijas juristi – augstskolu mācībspēki, tiesneši, prokurori, zvērināti advokāti, zvērināti notāri, ministrijas un citu tieslietu sistēmas iestāžu darbinieki, studenti u.c. Ar lielu gandarījumu redzams fakts, ka starp 151 mūsdienu juristu personību ir 23 Augstākās tiesas esošie un bijušie tiesneši un darbinieki. Ivars Bičkovičs, Gunārs Aigars, Jautrīte Briede, Pēteris Dzalbe, Valda Eilande, Ināra Garda, Zigmants Gencs, Pāvels Gruziņš, Andris Guļāns, Veronika Krūmiņa, Ervīns Kušķis, Dace Mita, Jānis Neimanis, Zane Pētersone, Ilze Skultāne, Kalvis Torgāns, Vilnis Vietnieks, Gunta Višņakova, Aiva Zariņa, Gvido Zemrībo, Inga Bite, Rolands Meržejevskis, Zigrīda Mita – viņi visi savulaik tika aicināti atklāt jurista pasauli caur savu personību un līdz ar to veido mūsdienu juridiskās kultūras spoguli, kā šo grāmatu raksturo “Jurista Vārda” redaktore Dina Gailīte.

Grāmata tapusi žurnāla “Jurista Vārds” redakcijas un Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātes sadarbības ietvaros Latvijas Universitātes 95 gadu jubilejas pasākumu ietvaros.

Tieši apstāklis, ka izdevuma centrā ir “jurisprudences cilvēki”, mudinājis LU Juridisko fakultāti atbalstīt šādas grāmatas tapšanu, – norāda fakultātes dekāne prof. Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenberga. Viņa uzsver: „Sabiedrībā bieži tiek runāts par juridiskām problēmām, vienlaikus aizmirstot par juristu – cilvēku. Tomēr uzmanības vērti ir arī paši juristi, kuri diendienā pilda nebūt ne vieglos pienākumus, saskaras ar negācijām, nenovērtēta darba sajūtu, bet turpina darīt lielo un nozīmīgo darbu, sasniedzot arvien jaunas virsotnes. Un it īpaši atzinība pienākas tiem, kuri, darot šo darbu, nezaudē citas kvalitātes, citas intereses – kuri nepārstāj būt cilvēki.”

Savukārt žurnāla „Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte pauž gandarījumu par sadaļā „Nedēļas jurists” savulaik uzkrātā unikālā materiāla apkopošanu grāmatas formā:„Tas ir vērtīgs pienesums Latvijas tiesību kultūras izpratnē un izaugsmes veicināšanā, kā arī Latvijas juridiskās sabiedrības vērtīborientācijā. Turklāt šāds krājums ir labs ieguldījums arī Latvijas tiesību vēsturē, jo, portretējot visdažādākos mūsdienu Latvijas tiesībniekus un fiksējot viņu uzskatus, šis izdevums kļūs par vērtīgu izziņas materiālu nākotnē.”  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211