Satversmes simtgadi godinot, Augstākā tiesa rīko starptautisku konferenci par Augstāko tiesu lomu konstitūcijas vērtību stiprināšanā. Konference notiks piektdien, 9.septembrī, un tajā piedalīsies Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Austrijas un Čehijas Augstāko tiesu tiesneši.    

Valsts pamatlikumā ietverto pamattiesību un pamatprincipu ievērošanā, aizsardzībā un attīstībā liela loma ir tiesu sistēmai, jo īpaši augstākajai instancei. Augstāko tiesu uzdevums ir vismaz divējāds. Pirmkārt, tiesai katrā lietā ir jārod taisnīgs, Satversmei atbilstošs risinājums, nodrošinot līdzsvaru starp personas tiesībām un sabiedrības interesēm. Otrkārt, Augstākās tiesas nolēmumos ietvertās senatoru tiesībdomas un judikatūras atziņas attīsta tiesisko sistēmu un stiprina Satversmē ietvertās vērtības.

Konferencē darbs noritēs divās daļās. Pirmā daļa – par konstitūcijas normu piemērošanas izaicinājumiem mūsdienās. Pamatziņojumu par varas dalīšanas mērķi un tiesas lomu tā sasniegšanā sniegs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Sanita Osipova. Par Austrijas konstitūcijas piemērošanas izaicinājumiem Eiropas Savienības tiesību kontekstā referēs Augstākās tiesas tiesnesis Gerhards Kurass. Čehijas Augstākās Administratīvās tiesas tiesnesis Zdeneks Kīns runās par konstitūcijas tiešo piemērošanu un ar to saistītajiem izaicinājumiem.

Konferences otrajā daļā sarunas būs par konstitūciju kā avotu Augstāko tiesu nolēmumos. Priekšlasījumu par konstitucionalitātes pārbaudes robežām Senāta spriedumos sniegs Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Igaunijas Augstākās tiesas tiesnese Jūlija Lafranka dalīsies Igaunijas Augstākās tiesas hibrīdpieredzē – kā tiesai būt starp kasāciju un konstitūciju. Savukārt Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Sigita Rudēnaite analizēs konstitūciju kā avotu Lietuvas Augstākās tiesas nolēmumos.

Konferences materiālus varēs izlasīt nākamajā “Augstākās Tiesas Biļetena” numurā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211