Līdz 1. oktobrim juristi un citi interesenti aicināti pieteikt līdzdalību Augstākās tiesas Senāta un Tiesu palātu 15 gadu darbībai veltītā starptautiskā konferencē „Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskas domas attīstībā Latvijā”, ko Augstākā tiesa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti organizē šī gada 15. oktobrī.

Pirms 15 gadiem - 1995.gada oktobrī - Latvijā tika atjaunota trīspakāpju tiesu sistēma un Augstākajā tiesā izveidotas apelācijas un kasācijas instances - tiesu palātas un Senāts, radot to strukturālo modeli, kāds darbojas līdz šodienai. Novērtējot šo Latvijas tiesu sistēmai nozīmīgo notikumu, Augstākā tiesa rīko publisku konferenci par Augstākās tiesas lomu Latvijas tiesību un tiesu attīstībā, īpaši akcentējot Senāta kā kasācijas instances nozīmi Latvijas tiesu prakses un judikatūras veidošanā.

Savu skatījumu par Augstākās tiesas judikatūru kā tiesību avotu, tās veidošanas praksi un tiesību nozaru aktuāliem jautājumiem sniegs Augstākās tiesas senatori un Latvijas Universitātes juridisko zinātņu doktori Kalvis Torgāns, Jautrīte Briede, Valentija Liholaja, Jānis Rozenfelds un Daiga Rezevska. Juridiskās fakultātes dekāne, juridisko zinātņu doktore Kristīne Strada-Rozenberga analizēs Latvijas tiesību zinātnieku atziņas Augstākās tiesas nolēmumos, bet doktorants Jānis Pleps, šodienu saistot ar vēsturi, runās par Latvijas Senāta izaicinājumiem mūsdienām.

Latvijas tiesību zinātnē jēdzienu „judikatūra” pirmais sāka lietot Egils Levits, šobrīd Eiropas Savienības tiesas tiesnesis. Arī viņš būs konferences referents un vērsīs uzmanību judikatūras pamatiem, problēmām un piemērošanai.

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnese Ingrīda Labucka sniegs Vispārējās tiesas pārskatu valsts atbalsta un konkurences lietās, bet Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese Ineta Ziemele analizēs tiesību aizskāruma kompensāciju kā cilvēktiesību principu un tā īstenošanu Latvijā.

Par nacionālo Augstāko tiesu lomu Eiropas tiesību sistēmā referēs konferences viešņa - Austrijas Augstākās tiesas un Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla prezidente Irmgarde Grisa (Irmgard Griss). Igaunijas un Lietuvas pieredzē judikatūras veidošanā un attīstīšanā dalīsies kaimiņvalstu Augstāko tiesu priekšsēdētāji Marts Rasks (Märt Rask) un Gintars Križevičs (Gintaras Kryževičius).

Māris Vainovskis, Latvijas Tiesu informatīvās sistēmas Judikatūras moduļa izveides pētījuma autors, gatavojoties konferencei, analizē Latvijas tiesu judikatūras apkopošanas aktuālos jautājumus un konferencē dalīsies gūtajās atziņās.

Augstākās tiesas Senāta judikatūrai ir noteicoša loma Latvijas tiesu prakses veidošanā, tā ietekmē juridisko domu un tiesību attīstību valstī. Tādēļ konferencē risinātās problēmas un aktualizētie secinājumi varētu interesēt ne tikai tiesnešus, bet daudz plašāku juristu, zinātnieku un praktiķu, kā arī studentu loku. Aicinām izmantot iespēju un apmeklēt Augstākās tiesas rīkoto konferenci.

Konference notiks 15. oktobrī plkst. 9.00 - 17.30 Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Dalība konferencē ir bez maksas. Pieteikšanās līdz 1. oktobrim, zvanot pa tālruni 67020396 vai rakstot rasma.zvejniece@at.gov.lv.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 67020396