Starptautiskā konferencē “Tiesas un komunikācija”, kas 10. un 11.oktobrī notiek Budapeštā, Ungārijā, ar priekšlasījumu uzstājās Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste Iveta Jaudzema. Viņa savā uzrunā klātesošajiem vēstīja, kā vēsture var būt labs instruments tiesas komunikācijā ar sabiedrību.

Tas bija stāstījums par Latvijas Senāta simtgades gadu, kurā Augstākā tiesa mērķtiecīgi caur vēsturisko pieredzi runāja ar sabiedrību par tiesas un tiesnešu vērtībām, rādot to nozīmi valsts un katra cilvēka dzīvē. Senāta simtgades pasākumi deva iespēju Augstākajai tiesai dažādās formās un dažādās auditorijās skaidrot tiesu sistēmas lomu valsts varas sistēmā, runāt par tiesiskumu kā sabiedrības kultūru, kā arī darīt saprotamāku kasācijas instances būtību.

Konference par tiesām un komunikāciju Budapeštā notiek jau septīto gadu, pa šiem gadiem pulcējot turpat 600 dalībniekus no 25 valstīm.

Šīgada konferences galvenās tēmas ir par tiesas misiju vērtību uzturēšanā un tiesas autoritāti, tiesas iekšējo komunikāciju un par komunikāciju sabiedrībai nozīmīgās lietās. Konferences lektoru vidū – tiesneši, žurnālistikas un komunikācijas eksperti. Konference noslēgsies ar diskusijām darba grupās un pieredzes apmaiņu par minētajām tēmām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Tālrunis: 67020396, 28652211