Aktualizējot nacionālo Augstāko tiesu lomu cilvēktiesību aizsardzībā, Augstākā tiesa sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu 2.maijā organizē starptautisku konferenci augstāko tiesu tiesnešiem.

Konferencē piedalīsies Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas Augstāko tiesu tiesneši, Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesneses Ineta Ziemele un Danute Jočiene (Danutė Jočienė), kā arī Satversmes tiesas tiesneši un Rīgas Juridiskās augstskolas mācībspēki.

Konferences pamattēma – dažādu tiesu dialogs un mijiedarbība cilvēktiesību kontekstā.

Ineta Ziemele un Danute Jočiene ECT un nacionālo tiesu dialogu un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas sistēmas subsidiaritāti skatīs caur konkrētām ECT lietām. Savukārt Rīgas Juridiskās augstskolas asociētais profesors Pīters Gjortlers (Peter Gjortler) analizēs cilvēktiesību piemērošanu Eiropas Savienības tiesā.

Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gintars Križevičius (Gintaras Kryževičius) runās par izaicinājumiem Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ieviešanai un tiešai piemērošanai Lietuvas Augstākās tiesas praksē, bet Polijas Augstākās tiesas prezidents Tadeušs Erecinskis (Tadeusz Ereciński) analizēs ECT spriedumu ietekmi uz Polijas likumdošanu un Augstākās tiesas nolēmumiem civillietās. Igaunijas Augstākās tiesas tiesneša Ērika Kergandberga (Eerik Kergandberg) skaidrojums būs par ECT vietu un lomu Igaunijas tiesu sistēmā, vaicājot, vai tā ir Igaunijas ceturtā tiesa.

Latvijas Augstākās tiesas pārstāvji aicinās uz diskusiju par cilvēktiesībām dažādās tiesību nozarēs – Senāta Civillietu departamenta senators Kalvis Torgāns skatīs atbildību par kaitējumu kā cilvēka tiesību aizsardzības līdzekli Latvijas tiesu praksē, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe – cilvēktiesības kriminālprocesa ietvaros, bet senatore Dace Mita analizēs aktuālus cilvēktiesību jautājumus Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta judikatūrā.

Savukārt Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris vērsīs uzmanību uz Konstitucionālās tiesas un Augstākās tiesas dialogu kā līdzekli cilvēktiesību aizsardzībā.

Konference „Nacionālo Augstāko tiesu loma cilvēktiesību aizsardzībā notiks 2. maijā plkst. 10.00 – 17.00 Rīgas Juridiskajā augstskolā.

Žurnālistiem, kuri vēlas atspoguļot konferenci, pieteikties Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, tālruņi 67020396, 28652211.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211