Līdzīgais un atšķirīgais sadarbībā starp Eiropas Savienības (ES) valstu tiesām un Amerikas Savienoto Valstu (ASV) štatu tiesām - tāds temats bija starptautiskajai tieslietu konferencei Florencē 13. un 14. decembrī, kurā piedalījās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. „Kaut arī tiesu sistēmas un hierarhija ir atšķirīga, dzirdēt pieredzi un salīdzināt vienotas juridiskās telpas veidošanu vienā un otrā sistēmā ir interesanti un noderīgi,” saka Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Katrā Eiropas Savienības dalībvalstī ir sava likumu un sava tiesu sistēma, taču ir arī kopīgas tieslietu institūcijas, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesa un Eiropas tiesa. Savukārt ASV sava likumdošana, pie tam ļoti atšķirīga, ir katrā štatā, piemēram, daļā štatu kā augstākais soda mērs ir paredzēts nāves sods, bet daļā štatu tas ir aizliegts. Augstākais tiesu institucionālais līmenis virs štatu tiesām ir Federālo tiesu līmenis.

Septiņi konferences diskusiju bloki bija modelēti tā, ka par katru tematu bija viens ziņotājs no Eiropas Savienības, otrs no ASV un pēc ziņojumiem sekoja diskusijas.

Referējot par jauniem virzieniem un instrumentiem tiesu sadarbībā, Austrijas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Irmgard Griss stāstīja par ES valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union) iniciatīvām, bet Jutas štata Augstākās tiesas priekšsēdētāja Christine M.Durham - par ASV štatu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferences lomu.

Tematā par atšķirīgiem tieslietu sadarbības modeļiem Eiropas referenti vēstīja par Eiropas institūciju lomu, bet ASV pārstāvji par Amerikas Tiesību institūta (ALI) iespaidu likumu vienādošanā, sadarbību starp ASV štatu un federālajām tiesām un Vienoto tiesību komisiju.

Tiesībzinātnieki un praktiķi diskutēja par konstitucionālajiem un citiem tiesu sadarbības šķēršļiem, nākotnes perspektīvām un citām tēmām.

Eiropas Savienības Augstākās tiesas konferencē pārstāvēja ES valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union) prezidente, Austrijas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Irmgard Griss un sešpadsmit citu ES valstu Augstāko tiesu pārstāvji, bet ASV - Viskonsīnas, Jutas, Teksasas, Masačūsetsas štatu Augstāko tiesu priekšsēdētāji Shirley S.Abrahamson, Christine M.Durham, Wallace B.Jeffersons un Margaret H.Marshall un Ņujorkas Apelācijas tiesas priekšsēdētājs Jonathan Lippman. Konferences darbā piedalījās arī virkne vadošo tiesību zinātņu pētnieku no Eiropas Universitātes institūta, Hāgas Starptautiskā Tiesību institūta, Ņujorkas un Florences Universitātēm un Brūkingsa Institūta.

Konferenci, kas notika Eiropas Universitātes institūtā Florencē, Itālijā, organizēja Roberta Šūmaņa (Robert Schuman) Augstāko studiju centrs, Ņujorkas Universitātes Tieslietu Administrēšanas institūts un Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkls. Latvijas Republikas Augstākā tiesa šajā sadarbības tīklā darbojas kopš 2004. gada.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211