Šodien, 3.decembrī, notika Augstākās tiesas organizēta starptautiska konference „Tiesvedības efektivitāte: kasācijas instances nolēmuma loma un tā sagatavošana”, kurā piedalījās Augstāko tiesu pārstāvji no Francijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, kā arī Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārstāvji.

Augstākās tiesas stratēģijā 2021–2025 efektīva kasācijas procesa nodrošināšana ietver arī aktualizētu nolēmumu sagatavošanas vadlīniju izstrādi. Lai nolēmumi tiktu veidoti pēc principa „īsāk, konkrētāk, skaidrāk”, nepieciešama pārdomāta nolēmuma sagatavošanas stratēģija. Lai arī lietas izskatīšana kasācijas instancē ir balstīta jau gadu gaitā nostiprinātos principos un vērtībās, tomēr faktiski to ietekmē arī dažādi procesi tiesību telpā, sabiedrībā un tehnoloģiju attīstība.

Senāts pirms četriem gadiem ar konferenci, kas bija veltīta kasācijas nolēmuma kvalitātei, aizsāka nolēmuma saturiskās kvalitātes pilnveidošanu. Šogad konference bija veltīta argumentācijas tehnikai kasācijas instances nolēmumā nolūkā rast atbildes uz šādiem jautājumiem: kādas argumentācijas metodes iespējams izmantot nolēmuma rakstīšanā, kā izvēlētā metode ietekmēs nolēmuma uztveramību un pienesumu judikatūrai.

Konferencē tika runāts par kasācijas instances nolēmumu sastādīšanu (rakstīšanu, argumentāciju), salīdzinātas aktuālās problēmas un analizēti prakses piemēri.

Ar pamatziņojumu šajā konferencē piedalījās Francijas Kasācijas tiesas goda tiesnesis Patrick Matet. Francijas Kasācijas tiesa pirms vairākiem gadiem sāka tiesas darba metožu pārskatīšanu, un pirms diviem gadiem ir ieviesta jauna nolēmuma veidošanas struktūra. Tagad ir vienota metode nolēmumu sastādīšanas tehnikai un izmantotajai argumentācijai.

Papildus nacionālo valstu kasācijas tiesu tiesnešiem konferencē ar ziņojumiem piedalījās arī Eiropas tiesu tiesneši. Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Küllike Jürimäe iepazīstināja ar mazāk zināmo Eiropas Savienības Tiesas kā kasācijas instances tiesas lomu un darba metodēm. Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis Mārtiņš Mits atgādināja par argumentācijas pamatojuma nepieciešamību un nozīmi, šai prasībai izvirzītajām robežām, kā arī atgādināja par pārlieka formālisma risku.

Izvērsts ieskats konferences prezentācijās būs Augstākās tiesas Biļetena pavasara numurā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane