11. jūlijā Augstākajā tiesā viesojās EUJUST – THEMIS (EU Rule of Law Mission in Georgia – ES likuma varas misija Gruzijā) delegācija. Tieslietu eksperti vizītē Latvijā ieradušies ar mērķi apmainīties viedokļiem par tiesnešu un citu juristu piedalīšanos starptautiskajās civilajās misijās, kā arī iepazīt Latvijas tieslietu sistēmas attīstību un ekspertu dalību starptautiskajās civilajās misijās.

Delegācijas sastāvā bija dažādu juridisko profesiju pārstāvji no Francijas, Nīderlandes, Vācijas, Zviedrijas un Polijas, kā arī dalībnieks no Latvijas – Satversmes tiesas tiesnesis Uldis Ķinis. Misijas vadītāja Silvija Pantza (Silvie Pantz) – tiesnese, prokurore, padomniece ES un Civilās krīzes menedžmenta jautājumos no Francijas.

Viesojoties Augstākajā tiesā, delegācija tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekiem Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pāvelu Gruziņu un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru, kā arī Tieslietu ministrijas speciālistiem. Savstarpējā pieredzes apmaiņa bija par tiesu reformām dažādās valstīs, tiesu varas neatkarības nodrošināšanu, kā arī par tiesnešu līdzdalību starptautiskās misijās.

Tieslietu ekspertiem, kas Eiropas Savienības misijā strādājuši Gruzijā, interesenti bija iepazīties ar Latvijas Augstākās tiesas un tiesu sistēmas vēsturi Augstākās tiesas muzejā.

Pēc tam delegācija viesojās Ārlietu ministrijā, kā arī apmeklēja Satversmes tiesu.

EUJUST – THEMIS delegācijai ir tradīcija apmeklēt dalībvalstis un iepazīties ar tajās pastāvošo tiesu sistēmu. Šogad Satversmes tiesas tiesnesis Uldis Ķinis, kas 2004. – 2006. gadā pārstāvēja Latviju ES likumu varas misijā Gruzijā, uzaicināja delegāciju apmeklēt Latviju.


 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211