Jānis Skudre bija viens no septiņiem Latvijas brīvvalsts pirmā laika augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – senatoriem, kura dzīve pēc padomju okupācijas traģiski beidzās Gulaga nometnēs Sibīrijā. Stāstu par Jāņa Skudres dzīvi uzrakstījis viņa novadnieks – sēlis, bijušais Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senators Vilnis Vietnieks. Stāsta “Un ezerā zvaigzne krīt” pirmās nodaļas bijušas publicētas žurnālā “Jurista Vārds” un reģionālajos laikrakstos, tagad stāsts lasāms vienkopus nupat izdotajā Viļņa Vietnieka grāmatā “Saukas skices”.

“Kā pieminēt tos septiņus senatorus, kuri gājuši bojā izsūtījumā Sibīrijas nāves nometnēs un kuru kapa vieta pat nav zināma? Vai tas nav mūsu – dzīvo – pienākums?” stāsta priekšvārdā vaicā Vilnis Vietnieks. 2007.gadā Jāņa Skudres dzimtajās mājās Jēkabpils rajona Saukas pagasta “Lejas Meirānos” ar Augstākās tiesas, Latvijas Tiesnešu biedrības un Saukas pagasta padomes atbalstu uzstādīta piemiņas zīme Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta senatoram, Latvijas Tiesnešu biedrības priekšsēdim Jānim Skudrem. Lai otra Jāņa Skudres piemiņas zīme ir šis stāsts – saka autors. Stāsts, kas balstīts uz vēstures faktiem, dokumentiem, grāmatām un Jāņa Skudres meitu atmiņām, ilustrēts ar fotogrāfijām un dokumentiem no senatora dzimtas un Augstākās tiesas muzeja arhīviem.

Stāsts par Jāņa Skudres dzīvi ir tikai viena no grāmatas “Saukas skices” daļām. Cita daļa ir veltījums autora dzimtajai pusei Saukasgalam, kas tagad kā Zalves pagasta daļa ietilpst Neretas novadā, bet dažas mājas – Viesītes novadā.  Skice “Aiz mežiem Saukasgals” un vairāki atsevišķi tēlojumi stāsta par Saukasgala sētām un ļaudīm kopš 19.gadsimta 70.gadiem, kad Saukas mežā pirmajā “zaldātu zemes” gabalā sāka saimniekot Andrejs Liesma, kam nelielais meža gabals bija piešķirts par uzticīgu kalpošanu caram krievu-turku karā. Saukasgala ļaužu likteņus autors pētījis līdz pat mūsdienām, kad kādreizējā Sēlijas lielākā pagasta nomalē palikušas vien sešas mājas.

Savukārt vēsturiskajā skicē „Liktenīgie gadi. 1939–1944” autors stāsta par kādreizējā Saukas pagasta ļaužu gaitām un likteņiem Latvijai traģiskajā laikā, kad tika zaudēta Latvijas valstiskā neatkarība, un Otrā pasaules kara laikā.

Dzimtās puses ļaužu dzīves gaitu apzināšanu Vilnis Vietnieks ir uzskatījis par savu pienākumu un grāmatas ievadvārdos saka: “Savu pienākumu pret dzimto pusi, pret savas bērnības un jaunības zemes stūrīti esmu centies izpildīt. Kā man tas izdevies, lai lemj lasītājs.”

Grāmata “Saukas skices” izdota ar Viesītes novada pašvaldības un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes finansiālu atbalstu.

Vilnis Vietnieks 32 darba gadus aizvadījis tiesneša amatā Jēkabpils rajona tiesā un Augstākajā tiesā, kopš 2011.gada ir zvērināts advokāts. Paralēli jurista darbam rakstījis dzeju un 2010.gadā, beidzot darba gaitas Augstākajā tiesā, izdeva savu pirmo dzejas krājumu “Sēlijas vējš”. Otrs dzejas krājums “Mūžīgā vērtība” izdots 2013.gadā. Vilnis Vietnieks ir Zalves pagasta Goda pilsonis un kopā ar dzejnieku Imantu Auziņu sastādījis Zalves grāmatu, kas vēl gaida izdošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211