Šodien, kad daļu mūsu domu un enerģijas paņem karš Ukrainā, vēl jo vairāk saprotam, kāda laime un vērtība ir dzīvot savā valstī un ar demokrātiskiem procesiem cieņpilni veidot savu un savu bērnu nākotni – uzrunājot Augstākās tiesas kolektīvu valsts svētkos, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Priekšsēdētājs aicināja vienmēr paturēt prātā, ka ikviena Augstākās tiesas tiesneša un darbinieka darbs ir ieguldījums tajā, lai Latvija vienmēr būtu tiesiska un demokrātiska valsts.

Svinīgajā pasākumā kolektīva apsveikumus saņēma Civillietu departamenta senatore Ināra Garda, kurai piešķirts valsts apbalvojums – Atzinības krusts.

Pasākumā klāt bija arī bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs, senators Andris Guļāns. Ar Tieslietu padomes lēmumu viņam piešķirts Goda tiesneša nosaukums, un Tieslietu padomes priekšsēdētājs viņam pasniedza Goda tiesneša apliecību.

Valsts svētku pasākuma tradicionāla daļa ir Augstākās tiesas Atzinības rakstu pasniegšana. Šogad tos saņēma Civillietu departamenta senatore Ļubova Kušnire, Krimināllietu departamenta senatore Sandra Kaija un Administratīvo lietu departamenta senatora pienākumu izpildītāja Lauma Paegļkalna, Civillietu departamenta senatora palīgs Konstantīns Vaivods, Administratīvo lietu departamenta konsultante Ieva Ābola, Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Oskars Kulmanis, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Reinis Markvarts, Tieslietu padomes sekretariāta konsultante Irina Čaša un Finanšu un saimniecības nodaļas tehniskais speciālists Pēteris Kiseļevs.

Piešķirtas arī Augstākās tiesas Izdienas nozīmes par 10, 15, 25 un 30 Augstākajā tiesā nostrādātiem gadiem. Tās šogad saņem 6 tiesneši un 11 darbinieki. 30 gadu Izdienas nozīmes saņēma Krimināllietu departamenta senatori Ivars Bičkovičs un Artūrs Freibergs un Kancelejas arhivāre Inita Millere.

Kolektīva svētku pasākumā tika prezentēts arī Augstākās tiesas nākamā gada kalendārs, atzīmēta “Augstākās Tiesas Biļetena” 25.numura iznākšana, kā arī skatītas tiesnešu un darbinieku skaisto rudens mirkļu fotogrāfijas.

Noslēgumā skanēja jauks muzikāls sveiciens no Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas audzēkņiem un viņu skolotājas Ineses Jasmanes-Rūrānes.

Svētku mirkļi kolektīvu saliedē, tādēļ bija prieks, ka to atkal varēja izbaudīt, satiekoties klātienē.

Augstākā tiesa sveic Valsts svētkos ikvienu! Lai dzīvojam un strādājam zem mierīgām Latvijas debesīm!

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211