22.oktobrī attālinātā Zoom lekcijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti iepazinās ar Augstākās tiesas darbu un iespējām izmanot Augstākās tiesas resursus studiju darbos.

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane iepazīstināja studentus ar resursiem augstskolas pētniecisko darbu veikšanai – Augstākās tiesas mājaslapu un tajā pieejamo nolēmumu datu bāzi, tiesu portālā un likumi.lv portālā pieejamiem nolēmumiem. Studenti tika iepazīstināti arī ar procedūru kā tiek sagatavotas judikatūras tēzes publicējamiem nolēmumiem un kā notiek Senāta atziņu arhīva veidošana.

Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Baiba Kataja pastāstīja studentiem par Augstākās tiesas lomu tiesu sistēmā, tiesas struktūru, funkcijām, iepazīstināja ar statistikas datiem par lietu izskatīšanu Senāta departamentos. Studenti interesējās par iespēju piedalīties kā klausītājiem Senāta mutvārdu procesos un nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, kādas nepieciešamas, lai kļūtu par tiesnesi.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv