Pirmdien, 6. februārī vienpadsmit Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 5. kursa studenti uzsāka praksi Augstākajā tiesā. Turpmākās četras nedēļas viņi iepazīsies ar lietu materiāliem, piedalīsies tiesas sēdēs, gatavos nolēmumu projektus un prakses atskaitē analizēs kādu aktuālu tiesisku problēmu. Studentu praksi vadīs Latvijas Universitātes profesors Kalvis Torgāns un Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīgs likumu piemērošanas jautājumos Rolands Krauze.

Augstākajā tiesā studentus sagaidīja priekšsēdētājs Andris Guļāns. Viņš studentiem novēlēja censties iegūt iespējami daudz zināšanu, lai praksē pavadītais laiks būtu vērtīgs un lietderīgs. Savukārt Administrācijas vadītāja Anita Kehre atzina, ka tiesa uz praktikantiem lūkojas kā uz nākamajiem darbiniekiem, un aicināja ikvienu 31. martā piedalīties juristu dienu ietvaros rīkotajā diskusijā par tiesnešu palīgu lomu.

Lai gūtu vispārēju priekšstatu, studenti pārmaiņus iepazīsies ar visu Augstākās tiesas Senāta departamentu darbu. Civiltiesību jomā par studentu izglītošanu gādās Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīgs Rolands Krauze, krimināltiesību jomā – senators Voldemārs Čiževskis, bet administratīvo tiesību jomā – senatore Ilze Skultāne. Sev tuvākajā tiesību nozarē studenti praktizēsies divas nedēļas, bet pārējās divās – pa nedēļai.

Juridiskās fakultātes studentiem prakse jāiegūst ne vien tiesā, bet arī prokuratūrā un valsts pārvaldes iestādē. Līdztekus diplomdarbam un valsts eksāmenam prakse ir viens no pēdējiem topošā jurista pārbaudījumiem pirms diploma saņemšanas.
Par sadarbību studentu prakšu, kā arī tiesas darbinieku mācību nodrošināšanā Latvijas Universitāte un Augstākā tiesa vienojās, 2006. gada 6. februārī noslēdzot sadarbības līgumu.