5. jūlijā Augstākajā tiesā bija svētku mirklis. Priekšsēdētājs sveica darbiniekus, kuri šogad pabeiguši studijas un saņēmuši augstskolas diplomu. Augstākajā tiesā šogad vienpadsmit augstskolu absolventi – trīs maģistri tiesību zinātnēs, seši juristi ar profesionālo augstāko izglītību un divi bakalauri.

Andris Guļāns izteica gandarījumu, ka Augstākajā tiesā strādā jauni un mērķtiecīgi cilvēki, kas soli pa solim iet zinību kalnā un veido savu karjeru. Augstskolas diploms liecina, ka cilvēks ir zinošs un perspektīvs, tādēļ gandarījums par to pašam un ieguvums darba vietai. Priekšsēdētājs atzina, ka Augstākajai tiesai ir goda lieta, ja darbinieki mācās un profesionāli pilnveidojas, un, strādājot tiesā, gūst pieredzi savām zināšanām un karjerai. Viņš vēlēja, lai absolventiem piepildās arī nākamie dzīves plāni, un izteica cerību, ka tie realizēsies Augstākajā tiesā, nemeklējot karjeras iespējas citur.

Arī Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns, Civillietu departamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Zigmants Gencs un Administrācijas vadītāja Anita Kehre bija kopā ar darbiniekiem un vēlēja turpmāko ieceru izdošanos.
Īpašus suminājuma vārdus saņēma Administratīvo lietu departamenta senatora palīgs Gatis Bārdiņš, kurš maģistrantūru tiesību zinātnēs Latvijas Universitātē beidza ar izcilību. Viņa maģistra darbs par tēmu „Dialoga metodes teorētiskais pamatojums un argumentatīvā nozīme” saņēma teicamu novērtējumu. Gata nākotnes plānos ir studijas doktorantūrā.

Tiesību zinātņu maģistra diplomu Latvijas Universitātē saņēma arī Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze Marina Borkoveca, bet Krimināllietu tiesu palātas tiesneša palīdze Mārīte Kozlovska – Policijas akadēmijā. Marina izstrādāja maģistra darbu par tēmu „Tiesību normu hierarhijas kontrole tiesā”, Mārīte – „Atbildība par nacionālā un rasu naida kurināšanu”.

Profesionālā jurista diplomu Latvijas Universitātē šogad saņēma Agris Dreimanis, Linda Mitre, Inese Ušakova, Iveta Rudzīte un Gita Gūtmane, bet Rēzeknes Augstskolā – Jānis Puzirevskis. Bakalaura studiju programmu Latvijas Universitātes juristos pabeidza Zane Skultāne, bet Kristīne Bērziņa – vēsturniekos.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211