Pirmdien, 6. jūnijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, izsakot pateicību par ieguldīto darbu politiski represēto personu likteņu izpētē un reabilitācijā, 70 gadu jubilejā sveica ilggadējo Reabilitācijas daļas vadītāju Birutu Puķi. Ar viņas gādību no 1991. gada līdz 2004. gadam reabilitācijas apliecības izsniegtas vairāk kā 12 tūkstošiem personu. Viņai pasniedza augstāko tiesas apbalvojumu – Atzinības rakstu.

Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu pasniedza Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edgars Puriņš. Sveicēju vidū bija arī Augstākās tiesas darbinieki, pārstāvji no Latvijas Kara muzeja, B. Puķes studiju biedri un draugi.

Augstākās tiesas Reabilitācijas daļu Biruta Puķe vadīja no 1991. gada marta līdz 2004. gada novembrim. Pagājušā gada nogalē šī struktūrvienība oficiāli beidza savu darbību, bet tā kā Latvijas represētie iedzīvotāji vai viņu tuvinieki varēja sūtīt iesniegumus, lai saņemtu ziņas un reabilitācijas dokumentus, B. Puķe darbu turpināja kā Augstākās tiesas kancelejas konsultante reabilitācijas jautājumos.

B. Puķe 40 gadus veltījusi darbam tieslietu sistēmā. 1959. gadā viņa sāka strādāt Kuldīgas rajona prokuratūrā par stažieri izmeklētāju. Darbu turpināja Jēkabpils rajona prokuratūrā, strādājot par prokurora palīdzi. 1961. gadā atgriezās Kuldīgā un strādāja par izmeklētāju rajona prokuratūrā. 1965. gadā B. Puķi ievēlēja par Kuldīgas rajona Tautas tiesas priekšsēdētāju. Šajā amatā strādāja līdz 1976. gadam.

Šajā laikā B. Puķe piedalījās krimināllietu izskatīšanā visās tiesu instancēs, pētīja tiesu praksi, vadīja tautas tiesnešu semināru nodarbības, patstāvīgi rūpējās par savas un citu tiesnešu profesionālās meistarības paaugstināšanu.

No 1976. gada līdz 1990. gadam B. Puķe bija Latvijas PSR Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas locekle. 1989. gadā viņai piešķīra pirmo (augstāko) tiesneša kvalifikācijas klasi.

No šī gada 20. maija B. Puķe strādā Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamentā par konsultanti.